USE YOUR TALENTS

O nás

USE YOUR TALENTS

Kto sme?

V centre nášho záujmu stoja ľudia. Túžime ich sprevádzať na ceste objavovania a rozvíjania ich talentov. V našom tíme nájdete jedinečných ľudí, ktorí po tejto ceste už kráčajú, a pre každého z nás bude výsadou a potešením sprevádzať na nej aj vás!

USE YOUR TALENTS

Naše poslanie

Aby bolo vzdelávanie a osobnostný rast RADOSŤOU pre ľudí cez

POCHOPENIE,
PRIJATIE a
ROZVOJ
TALENTOV a SILNÝCH STRÁNOK.

Pochopenie

Prijatie

Rozvoj talentov

Rozvoj silných stránok

USE YOUR TALENTS

Náš tím

Vedúci platformy Use Your Talents
Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Talentový expert

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Talentový expert

Talentový expert

Talentový expert

Talentový expert (externý)

Talentový expert (externý)

Projektový manažér

BackOffice a preklady

Grafika a marketing