USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Vedúci platformy Use Your Talents,
Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

RNDr. Jozef Kokoška

Pôsobím ako lektor, mentor, konzultant a kouč v oblasti talentov i riadenia a vedenia zmeny. Som certifikovaný ako Gallup®-Certified Strengths Coach. V minulosti som bol niekoľko rokov generálnym riaditeľom divízie implementácie strategických programov v spoločnosti Accenture. Napriek tomu, že mám vyštudovanú matematiku a mnohé pracovné skúsenosti z rôznych oblastí, skúsenosti s riadením a líderstvom vo veľkej firme a moja práca ma bavila a nachádzal som v nej zmysel, až pred 50-kou, keď som sa stretol s talentovým prístupom, som objavil to povolanie, ktoré mám vpísané do srdca. Som až dojatý, keď vidím, k čomu vedie spoznanie a prijatie svojich talentov, aký úžasný potenciál to v ľuďoch odkrýva a uvoľňuje.

Moje talenty