USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

KOUČ SILNÝCH STRÁNOK CERTIFIKOVANÝ GALLUP®

Ing. Miroslava Guľová

Ako kouč silných stránok certifikovaný Gallup® a talentový expert certifikovaný Use Your Talents si rada všímam a vyzdvihujem na každom človeku to, v čom je silný, spolu odhaľujeme skrytý potenciál a pracujeme na rozvoji týchto prirodzených schopností, ako v osobnom, tak aj v pracovnom živote. Nikdy som sa nestotožňovala s hodnotením ľudí na základe ich slabín a som vďačná, že som pred rokmi dostala možnosť v sebe objaviť a pomenovať schopnosti, talenty, ktoré v sebe mám, ktoré viem robiť dobre a ktoré dokážem ešte rozvinúť. Centrom môjho záujmu boli odjakživa témy ako psychológia, partnerstvo a rodičovstvo. Veľmi ma teší, keď vidím, ako ľudia postupne menia svoje postoje a nefunkčné vzorce správania, a to veľmi jednoducho, na základe vlastnej identity, vlastných talentov. Som šťastná, že môžem pracovať s tak komplexným a efektívnym nástrojom na sebarozvoj, ktorý nielen mne priniesol do života nesmiernu radosť, pochopenie, sebavedomie a spokojnosť.

Moje talenty