Objavte,
čo vás posúva

Neprešľapujte na mieste,
rozvíjajte svoj potenciál.

Začneme s vašimi talentami
a spolu ich posunieme smerom
k silným stránkam.

Image

Výsledky

používania talentov
pre jednotlivcov

6x

vyššia
angažovanos

6x

viac robia to,
čo vedia najlepši

3x

excelentnejšia
kvalita života

Sebapoznanie, prijatie seba, odpustenie si.

Nárast sebavedomia, energie, efektívnosti.

Väčšia nádej do budúcnosti
a pravdepodobnosť dosiahnutia cieľov.

 

Výsledky

používania talentov
pre firmy / manažérov

8-18%

vyššia
produktivita

29%

vyššia
ziskovosť

20-73%

nižšia fluktuácia
zamestnancov

10%

vyššia firemná
filantropia

Sebapoznanie členov tímu,
prijatie odlišností, zlepšenie komunikácie
a podpora tímového ducha.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.

Budovanie značky

Image
Image
Image

RNDr.

Jozef
Kokoška

  1. Pozitivita
  2. Učiaci sa
  3. Spoločenský
  4. Jedinečnosť
  5. Maximalizujúci

V mentoringu talentov ľudí a tímov som
sa našiel, dáva mi to zmysel a prináša radosť.

Mám za sebou viac ako 300 individuálnych
a 20 tímových mentoringov/koučingov ľudí
zo 14 krajín a všetkých kariérnych úrovní.

Objavoval som talenty ľuďom z biznisu,
školstva, neziskoviek a rôznych spoločenstiev.

Mám 28 rokov skúseností na riadiacich pozíciách
v rôznych oblastiach, vrátane generálneho riaditeľa
pobočky významnej medzinárodnej firmy.
Viedol som podnikovú filantropiu, bol som školiteľom,
učiteľom a pracovníkom neziskovej organizácie.

V súčasnosti pracujem ako:
Individuálny a tímový mentor talentov
certifikovaný Gallup-om (ako jeden z prvých
na Slovensku).

Biznis manažér škôl sv. Uršule v Bratislave
a Angely Merici v Trnave.

Lektor vzdelávacieho programu
Akadémie riaditeľov škôl (Profesia).

Lektor kurzu prípravy na manželstvo.

Gallup
CliftonStrengths

Psychológia
silných stránok

Typickým prešľapom v individuálnom rozvoji
je zameriavanie sa na slabé stránky.

Väčším potenciálom pre rast a úspech je
investovanie energie do rozvoja talentov.

Tento záver vyplýva zo 40-ročného výskumu
otca psychológie silných stránok Dona Cliftona,
ktorý je zakladateľom spoločnosti Gallup.

Viac ako 22 miliónov ľudí absolvuje
túto cestu individuálneho rozvoja.

90% z 500 najväčších spoločností
(Fortune 500) používa CliftonStrengths.

Viac ako 1 000 škôl a školiacich
organizácii používa CliftonStrengths.

Dotazník na zistenie poradia talentov
bol preložený do 20 jazykov, vrátane češtiny.

Image

Nie je to nič zložité

Zúčastníte sa krátkeho úvodného workshopu.

Vyplníte jednoduchý dotazník
v češtine, alebo v inom jazyku na
www.gallup.com/cliftonstrengths
(zariadim vám prístupový kód,
dodám jednoduchý postup).

Tento dotazník vám zoradí do poradia
34 talentov / silných stránok.

Budete mať prístup k detailným popisom
vašich talentov a takisto k odporúčaniam
ako tieto talenty používať a posilňovať.

Ponúkam možnosť využiť individuálne
sprevádzanie zamerané na využitie
talentov v osobnom i pracovnom živote na
základe cyklu rozvoja talentov:

Image

Pre firmy a spoločenstvá je následne
doporučené tímové stretnutie, kde sa budete
navzájom spoznávať cez talenty a silné stránky.

Oblasti talentov

34 talentov / silných stránok

Exekutívne

EXECUTING

Ovplyvňujúc

INFLUENCING

Vzťahové

RELATIONSHIP
BUILDING

Rozmýšľavé

THINKING

Vedia ako
veci urobiť,
zvládnuť

Vedia ako
prebrať kontrolu,
vyjadriť postoj
a zabezpečiť
aby názor tímu
bolo počuť

Schopnosť budovať
pevné vzťahy,
ktoré môžu
držať tím pokope
a urobiť sumu t
ímu väčšiu ako
súčet jednotlivých
častí.

Pomáha tímom
uvažovať nad tým
, čo by mohlo byť.
Absorbujú a analyzujú
informácie,
ktoré môžu viesť
k lepším
rozhodnutiam.

Produktívny
Zodpovednosť
Naprávajúci
Organizátor
Konzistentný
Presvedčenie
Rozvážny
Sústredenosť
Disciplína

Maximalizujúci
Komunikácia
Spoločenský
Súťaživosť
Aktivátor
Významnosť
Sebaistota
Velenie

Vzťahy
Harmónia
Empatia
Prispôsobivosť
Pozitivita
Rozvíjajúci
Jedinečnosť
Začlenenie
Prepojenosť

Učiaci sa
Strategický
Zberateľ
Nápady
Analytický
Vizionársky
Intelekt
Súvislosti

Asi človek tak často nezažíva, že by sa mu niekto
takto podrobne venoval a vyzdvihol jeho prednosti.
Naozaj ma to povzbudilo a utvrdilo v tom,
že to, čo robím vychádza z mojich talentov,
a že môžem smelo v tom naďalej pokračova.

riaditeľka gymnázi

Jozef mi poskytol v rozhovore dôležité súvislosti
k výsledku testu a ukázal možnosti pre moju ďalšiu prácu.
Hodnotné pre mňa boli aj jeho postrehy a pozorovania,
ktoré vyplývajú z jeho skúseností. Gallup testovanie
a Jozefov sprievod odporúčam každému,
kto sa chce viac spoznať a rozvíjať.

manažér neziskovej organizáci