use your talents

Objavte

svoje talentysvoj potenciálsvoju jedinečnosť

Objavte svoje talenty

Mnoho ľudí strávi roky života hľadaním svojich talentov. Hľadaním toho, v čom sú dobrí, v čom sú výnimoční. Tušia, že keď to objavia a chytia sa toho, dokážu v živote neuveriteľné veci. Ak patríte k týmto ľuďom, ste tu správne. Pozývame vás na vzrušujúcu cestu objavovania vašich talentov a vašej jedinečnosti!

Sme oficiálnym biznis partnerom spoločnosti Gallup® pre Slovensko a Českú republiku.

Naši partneri a klienti

use your talents

Nie je to nič zložité

Naša spoločná cesta sa začne krátkym úvodným workshopom. Následne vyplníte online dotazník, ktorý zoradí 34 talentov do poradia jedinečného pre vás. Dostanete podrobné popisy a odporúčania pre vaše najsilnejšie talenty a viac sa o nich porozprávame osobne na individuálnych stretnutiach.

Pre pracovné kolektívy a tímy radi pripravíme aj tímové workshopy. Spoznaním, prijatím a zacielením vašich najsilnejších prirodzených talentov môžete dosiahnuť mimoriadny posun vo vašom pracovnom i osobnom živote.

Jednotlivci

0x
vyššia angažovanosť
0x
viac robia to, čo vedia najlepšie
0x
excelentnejšia kvalita života

Firmy

0-18%
vyššia produktivita
0%
vyššia ziskovosť
0-73%
nižšia fluktuácia zamestnancov
0%
vyššia firemná filantropia
use your talents

Gallup®
CliftonStrengths®

Náš prístup k rozvoju talentov vychádza z výskumov Donalda O. Cliftona, ktorý od roku 1988 predsedal spoločnosti Gallup® a je označovaný za otca psychológie silných stránok a starého otca pozitívnej psychológie. Na základe 40 rokov výskumov dospel k presvedčeniu, že kľúčom k osobnému rastu nie je snaha o nápravu slabých stránok jednotlivca, ale naopak, rozvoj jeho silných stránok. Identifikoval 34 talentov, ktoré vytvárajú osobnosť človeka, a vytvoril hodnotiaci dotazník – CliftonStrengths®, pomocou ktorého je možné určiť poradie týchto talentov pre každého jednotlivca.

0 mil.
absolventov
0%
z 500 najväčších spoločností
0
škôl pozná CliftonStrengths®
0
dostupných jazykov
use your talents

Je to aj pre vás

Dotazník CliftonStrengths® je určený pre osoby staršie ako 14 rokov a je vhodný pre osobnostný rozvoj jednotlivcov, manažérov, vedúcich pracovníkov, učiteľov, ale i pracovných kolektívov a tímov vo firmách, na školách, v neziskových organizáciách a záujmových združeniach. Môže byť tiež nástrojom pre zlepšovanie partnerských a rodinných vzťahov.

use your talents

Spoznajte náš tím

Bude nám cťou sprevádzať vás na ceste objavovania a rozvíjania vašich talentov. Dovoľte nám bližšie sa vám predstaviť.

use your talents

Referencie