USE YOUR TALENTS

Referencie

Use Your Talents
v školstve

Jednou z dlhodobých vízií a jedným z cieľov platformy Use Your Talents je reforma školstva prostredníctvom spoznania a využitia svojich talentov. Či už je to skrze učiteľa alebo žiaka, poznanie svojich silných stránok dokáže podporiť tímového ducha a tiež nasmerovať učiteľa správnym smerom.

Od roku 2018 sme naše služby poskytli vyše 160 školám na Slovensku, v Čechách a Poľsku prostredníctvom talentových dotazníkov a rozhovorov. Bola to skvelá, obohacujúca skúsenosť pre obe strany.

Viac o talentoch na webe

  • Rozhovor „Talentový mentor Jozef Kokoška: Talenty výrazne definujú životné poslanie človeka“ – dennikstandard.sk
  • Článok Evy Hreškovej s názvom: „Gallup® test odhalí vašich top päť talentov a ešte čosi navyše“ – dennikstandard.sk
  • Rozhovor v Čiernej Labuti (Komenského Inštitút, Živica) „Myslíme si, že keď vyriešime všetky problémy, dosiahneme zaručený úspech. Tak to však nefunguje, hovorí mentor rozvoja silných stránok“ – ciernalabut.sk
  • Gallup® CliftonStrengths® stránka – gallup.com
  • Adresár certifikovaných Gallup® koučov – gallup.com/certifiedstrenghtscoaches

Naši partneri a klienti