KURZ NA GALLUP KOUČA

Gallup Global Strengths Coach Course

Využite jedinečnú príležitosť stať sa koučom silných stránok certifikovaným spoločnosťou Gallup® prostredníctvom kurzu, ktorý budú viesť inštruktori z Use Your Talents!

V tomto štyri a poldňovom prezenčnom kurze sa naučíte, ako koučingom viesť ľudí k tomu, aby sami seba lepšie poznali, aby vytvárali silnejšie tímy, aby excelovali vo svojej kariére a aby dosahovali lepšie výsledky než kedykoľvek predtým.

USE YOUR TALENTS

Naše služby

Sme tu pre vás. Radi vás budeme sprevádzať na ceste objavovania a rozvíjania vašich talentov i talentov vašich tímov a kolektívov. Ponuku našich služieb vieme prispôsobiť vašim potrebám a možnostiam.

use your talents

ENGAGEMENT A WELLBEING

Ponúkame desať druhov školení zameraných na zvyšovanie angažovanosti členov tímu (Engagement) a zlepšovanie ich blaha a prosperovania v živote (Wellbeing). Niektoré školenia sú určené pre vedúcich tímov, manažérov a lídrov, časť je určená pre tímy a časť pre jednotlivcov.

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie je zamerané na rozvoj líderských zručností. Cieľom školenia je pomôcť tímovým lídrom dosiahnuť vyššiu mieru angažovanosti a výkonu ich tímu, prostredníctvom implementácie princípov Q12 Gallup metodiky. Školenie vychádza z knihy „12 elements of great managing“ a zahŕňa prehľad a praktické ukážky 12 krokov, ktoré môžu lídri použiť na zlepšenie angažovanosti a výkonu svojho tímu. Účastníci školenia sa naučia, ako zlepšiť komunikáciu, zvýšiť motiváciu a rozvinúť silné vzťahy s členmi svojho tímu. Na konci školenia budú lídri schopní lepšie využívať svoje líderské zručnosti, aby viedli svoj tím k úspešným výsledkom.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 6 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie je zamerané na rozvoj tímovej spolupráce a angažovanosti. V priebehu kurzu sa účastníci naučia princípy podporujúce spoluprácu a vytváranie dobrých tímových vzťahov. Školenie bude kombinovať teóriu a praktické aktivity, ako sú „stoličky“, „zákony tímovej spolupráce“, aktivity na testovanie angažovanosti členov tímu a hravá aktivita „Cup Stack“.
Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom nástroje na rozvinutie tímovej spolupráce a angažovanosti a podporiť rozvoj talentov a spoločných úspechov. Výsledkom školenia bude vyššia produktivita a efektívnejšie fungovanie tímu.

Pre koho je kurz určený: tímy
Podmienka účasti/predpoklady: dobrá nálada
Trvanie: 2 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete počas tohto rozhovoru:
Tento rozhovor sa zameriava na posilnenie výsledkov získaných po absolvovaní školenia „Zvyšovanie engagementu – 12 krokov výborného tímlídra a manažéra“. Je to príležitosť hlbšie sa venovať jednej alebo viacerým z dvanástich oblastí angažovanosti, ktoré boli predstavené počas školenia.
Prostredníctvom silných otázok a rozhovoru budeme spolu definovať stav, v ktorom sa líder a jeho tím momentálne nachádzajú v tejto oblasti, a vytvoríme plán krokov na zlepšenie angažovanosti tímu v diskutovanej oblasti. Cieľom tohto individuálneho rozhovoru je poskytnúť lídrovi konkrétne nástroje a stratégie na využitie v praxi za účelom dosiahnutia vyššej miery angažovanosti a výkonu svojho tímu.
Bolo by prínosné mať prehľad o aktuálnom stave angažovanosti tímu a jeho členov. Využitie výsledkov Gallup Q12 dotazníka alebo podobného vám pomôže získať presný obraz o oblastiach, v ktorých je potrebné zlepšiť angažovanosť.

Pre koho je kurz určený: manažéri, lídri všetkých úrovní, ktorí chcú vylepšiť jednu alebo viac z 12 oblastí engagementu svojho tímu
Podmienka účasti/predpoklady: Absolvovanie kurzu – Zvyšovanie engagementu – 12 krokov výborného tímlídra a manažéra, Znalosť situácie v rámci engagementu v tíme, Optimálne aj Gallup CliftonStrengths dotazník (nie je nevyhnutný – tento rozhovor sa dá robiť aj bez neho)
Trvanie: 1 hodina
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Tento workshop sa zameriava sa na rozvoj profesionálneho a osobného wellbeingu. Cieľom workshopu je ukázať zamestnancom, ako môžu zlepšiť svoje výkony a celkové zdravie v pracovnom prostredí pomocou princípov metodiky Gallup. Agenda workshopu bude obsahovať predstavenie 5 dimenzií Wellbeing at work: práca, vzťahy, financie, fyzická oblasť a komunita. Workshop bude interaktívny, zahrňujúci diskusie a praktické aktivity, ktoré pomôžu zamestnancom vytvoriť konkrétne kroky pre zlepšenie svojho wellbeingu na pracovisku.

Pre koho je kurz určený: tímy, jednotlivci
Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie sa zameriava na 5 dimenzií Gallup at work – prácu, vzťahy, financie, fyzickú oblasť a komunitu – a na to, ako lídri môžu ovplyvniť ich rozvoj a zlepšenie. Účastníci sa naučia merať Gallup Net Thriving (GNT), aby mohli sledovať a vyhodnocovať úroveň wellbeingu zamestnancov. V rámci školenia budeme identifikovať a diskutovať konkrétne kroky a opatrenia, ktoré môžu zlepšiť wellbeing v rámci tímu a celej spoločnosti.
Zameraním na tieto dôležité oblasti a poskytnutím konkrétnych návodov a riešení bude tento workshop prínosný pre lídrov, ktorí chcú prispieť k vytvoreniu kultúry wellbeingu v práci.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Školenie: „Wellbeing at Work podľa Gallup“
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete počas tohto rozhovoru:
Tento individuálny rozhovor ponúka priestor na hlbšiu analýzu vašich potrieb a cieľov v oblasti wellbeingu. S koučom budete pracovať na definovaní toho, ako môžete vylepšiť váš život v jednej z piatich kľúčových oblastí wellbeingu: práca, vzťahy, financie, fyzická oblasť a komunita. Prostredníctvom silných otázok a rozhovoru sa dostanete k jasnejšiemu pochopeniu svojich potrieb a spôsobov ich napĺňania.
V prvom rade budete diskutovať o aktuálnom stave vami vybranej oblasti wellbeingu. Potom, cez dôkladné a odpovedajúce otázky, budete prechádzať procesom zisťovania, čo je pre vás dôležité a ako môžete dosiahnuť svoje ciele. V závere rozhovoru sa spoločne zameriame na vytvorenie jednoduchého plánu krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste dosiahli svoj cieľ v oblasti wellbeingu.
Tento individuálny rozhovor je určený pre každého, kto chce zlepšiť svoj život a dosiahnuť vyššiu mieru spokojnosti a rovnováhy v jednej z kľúčových oblastí wellbeingu. Ak ste pripravení investovať do seba, tento koučing je pre vás to pravé!

Pre koho je kurz určený: zamestnanci, ktorí chcú vylepšiť jednu alebo viac z piatich oblastí wellbeingu
Podmienka účasti/predpoklady: Školenie: “Wellbeing at work podľa Gallup“, optimálne aj Gallup CliftonStrengths dotazník (nie je nevyhnutný – tento rozhovor je možné robiť aj bez neho)
Trvanie: 1 hodina
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Na tomto školení sa dozviete, ako správne dýchať, ako to môže ovplyvniť vašu myseľ a ako vďaka tomu môžete dosiahnuť lepšie zdravie a zvýšiť kvalitu života. Dôraz bude kladený na praktické cvičenia a interaktívne aktivity, ktoré vás naučia, ako otvoriť myseľ (open&growth mindset) a zlepšovať svoje návyky. Workshop bude viesť skúsený dychový kouč, ktorý vám pomôže využiť najlacnejšiu pomôcku pre váš wellbeing – dych. Takže, nechajte sa inšpirovať a vyskúšajte si, ako dýchať s otvorenou mysľou.

Pre koho je kurz určený: ktokoľvek
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 2 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Tento workshop bude zameraný na definovanie osobného poslania na základe rolí a zodpovedností v živote a tiež na základe talentov, ktoré boli identifikované pomocou dotazníka CliftonStrengths od Gallup. Účastníci budú mať príležitosť lepšie pochopiť svoje silné stránky a to, ako ich môžu využiť v súlade so svojím osobným poslaním, aby zlepšili svoj život a dosiahli väčšiu spokojnosť.

Pre koho je kurz určený: tímy aj jednotlivci
Podmienka účasti/predpoklady: dobrá nálada, optimálne aj CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Tento rozvojový program ponúka príležitosť pre účastníkov naučiť sa, ako vytvoriť život v rovnováhe, ktorý bude plný radosti a šťastia. Kurz kombinuje teóriu a praktické cvičenia, ktoré pomáhajú rozvíjať zdravé návyky a rovnováhu medzi prácou, zdravím, vzťahmi a záľubami. Účastníci budú vedení krok za krokom k tomu, ako nájsť svoju vlastnú cestu k lepšiemu životu a zlepšovať svoj životný štýl. Táto veselá a interaktívna skúsenosť poskytne účastníkom cenné nástroje, ktoré im pomôžu vytvoriť si život plný rovnováhy a šťastia.

Pre koho je kurz určený: tímy
Podmienka účasti/predpoklady: dobrá nálada
Trvanie: 2 dni vo forme teambuildingu
Minimálny počet účastníkov: 10
Maximálny počet účastníkov: 30

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Špeciálny kurz, ktorý sa odohráva priamo v teréne – na mori! Najlepšie spoznávame svoju osobnosť a osobnosti spolupracovníkov priamo v akcii a pri aktivitách, ktoré vyžadujú spoluprácu či veľkú mieru dôvery. Pôjde o výcvik sebapoznania zameraný na silné stránky, rozvoj tímových zručností, stress management, leadership, budovanie dôvery ako aj osobný koučing podporujúci osobnostný rozvoj. To všetko sa bude odohrávať počas plavby plachetnicou/katamaránom, súčasťou bude aj relax, kúpanie sa a nádherné západy slnka v tichých zátokách. Zatiahneme na hlbinu!

Pre koho je kurz určený: tímy a jednotlivci
Podmienka účasti/spí sa po dvoch ľuďoch v kajute, zmysel pre dobrodružstvo a relax
Trvanie: 7 dní (od soboty do soboty)
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 8

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

use your talents

MANAGEMENT A LEADERSHIP

pomocou CliftonStrengths®

Ponúkame šesť druhov školení zameraných na rozvoj manažérskych a líderských zručností. Venujeme sa oblastiam zodpovednosti lídrov, vedeniu porád, time managementu ale aj špeciálne rozvoju predajných schopností členov sales tímov.

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie „Rozvoj manažéra a lídra“ je určené pre tých, ktorí sa chcú zlepšovať v oblastiach zodpovednosti lídra. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom rozvíjať ich manažérske a líderské zručnosti a viesť tím k úspešným výsledkom prostredníctvom implementácie princípov Gallup metodiky. Školenie sa zameriava na nasledujúce štandardné oblasti zodpovednosti lídra:

 1. Budovanie vzťahov – školenie pomáha účastníkom rozvíjať schopnosť vytvárať silné a udržateľné vzťahy s tímovými členmi a zákazníkmi.
 2. Jasná komunikácia – školenie učí účastníkov, ako komunikovať jasne a efektívne s tímovými členmi a zákazníkmi, aby dosiahli želané výsledky.
 3. Vytváranie accountability – školenie učí účastníkov, ako vytvárať kultúru zodpovednosti, kde každý člen tímu je zodpovedný za svoje úlohy a výkon.
 4. Rozvoj ľudí – školenie pomáha účastníkom rozvíjať svoje schopnosti v oblasti rozvoja a motivácie tímových členov.
 5. Inšpirovanie iných – školenie učí účastníkov, ako inšpirovať a motivovať svoj tím k dosiahnutiu spoločných cieľov.
 6. Vedenie zmeny – školenie učí účastníkov, ako viesť zmeny a prekonávať prekážky, aby dosiahli požadované výsledky.
 7. Kritické myslenie – školenie pomáha účastníkom rozvíjať kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy a viesť tím k úspešným výsledkom.

Účastníci školenia budú mať príležitosť vyzdvihnúť svoje silné stránky a tiež sa zamyslieť nad oblasťami, v ktorých by mohli vylepšiť svoje manažérske a líderské schopnosti. Školenie bude zahŕňať teoretické poznatky a praktické cvičenia.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímu, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 6 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Individuálny koučingový rozhovor „Management, Leadership“ by mal slúžiť ako príležitosť pre manažéra alebo lídra na zhodnotenie a definovanie zlepšenia v jednej zo siedmich oblastí, ktoré má na starosti v rámci svojej funkcie. Tieto oblasti sú: budovanie vzťahov, jasná komunikácia, vytváranie accountability, rozvoj ľudí, inšpirovanie iných, vedenie zmeny a kritické myslenie.
Koučingový rozhovor bude zameraný na pomoc lídrovi alebo manažérovi zlepšiť sa v konkrétnej oblasti, ktorú si zvolil na začiatku rozhovoru. Rozhodnutie o tejto oblasti by malo byť založené na výsledkoch Gallup metodiky alebo iných výskumov, ktoré ukazujú silné a slabé stránky v líderských a manažérskych zručnostiach. Rozhovor bude zahŕňať diskusiu o aktuálnom stave, cieľoch a krokoch na dosiahnutie zlepšenia v tejto oblasti. Na konci rozhovoru by mal mať líder alebo manažér jasne definovaný plán pre zlepšenie v tejto oblasti a byť pripravený ho implementovať s cieľom zvýšiť svoju efektívnosť ako lídra alebo manažéra.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri a lídri
Podmienka účasti/predpoklady:
Školenie: „Rozvoj manažéra a lídra vo všetkých štandardných oblastiach zodpovednosti lídra“, Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 1 hodina
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze: „Najdrahšia a najväčšia choroba firiem: Neefektívne mítingy“ je workshop zameraný na zlepšenie efektívnosti mítingov vo vašej firme. V rámci tohto školenia sa budeme zameriavať na tipy a triky, ako vyliečiť neefektívne mítingy, a ukážeme si, ako pristupovať k mítingom inak a v priamej úmere k produktivite. Školenie bude založené na knihe Patricka Lencioniho „Príčina smrti: Míting“, v ktorej sa dozviete, ako plánovať čas podľa seba a ako vytvárať efektívne mítingy. Cieľom tohto workshopu je pomôcť vám zlepšiť efektivitu mítingov vo vašej firme a zlepšiť produktivitu zamestnancov.

Pre koho je kurz určený:vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie bude obsahovať teoretické i praktické prvky, aby účastníci mohli využiť naučené princípy vo svojich každodenných úlohách. Bude sa pracovať s konkrétnymi nástrojmi a technikami pre lepšie plánovanie a prioritizáciu úloh, ako aj pre efektívnejšie využitie času.
Existujú rôzne metódy a nástroje v tejto oblasti – prakticky využijeme aj znalosť vašich talentov a silných stránok – pretože každý talent sa pozerá na plánovanie a prioritizáciu inak.
Cieľom je poskytnúť účastníkom jasný obraz o tom, ako dosiahnuť vyššiu produktivitu a výkonnosť prostredníctvom efektívneho time managementu.

Pre koho je kurz určený: všetky úrovne
Podmienka účasti/predpoklady: optimálne CliftonStrengths dotazník (nie je nevyhnutné)
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom prehľad o možnostiach a výhodách používania Gallup Leadership and Management Reportov.
Toto školenie je pre tých, ktorí sa zaujímajú o rozvoj v oblasti leadershipu a managementu. Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom prehľad o možnostiach a výhodách používania Gallup Leadership a Management reportov. Školenie bude zahŕňať rýchly úvod do metodiky Gallup pre leadership, prehľad reportov a ich funkcií, ukážku, ako využiť tieto dva reporty na identifikáciu silných a slabých stránok v oblasti leadershipu a managementu, a diskusiu o možnostiach implementácie výsledkov reportov do praxe.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady:CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 2 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie „Sales na základe talentov a silných stránok“ je tréningový program zameraný na rozvoj predajných schopností zamestnancov. Tento program využíva metodiku Gallup a knihu „Strengths Based Selling“ ako základ pre rozvoj zručností v oblasti predaja. Cieľom školenia je identifikovať a využiť silné stránky jednotlivých účastníkov, aby zlepšili svoj prístup k predaju a aby sa zvýšila ich efektivita v tomto obore.

Agenda:

 1. Úvod do metodiky Gallup a knihy „Strengths Based Selling“
 2. Diskusia o talentoch a silných stránkach jednotlivých účastníkov
 3. Ako využívať silné stránky v predaji
 4. Prezentácia a diskusia o úspešných príkladoch využitia silných stránok v predaji
 5. Diskusia a zhrnutie – ako môžu účastníci využiť svoje silné stránky vo svojej každodennej práci
 6. Záver a plán ďalšieho rozvoja

Pre koho je kurz určený: pracovníci z tímov predaja produktov
Podmienka účasti/predpoklady: CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

use your talents

VEDENIE ZMENY A DESIGN THINKING

a týždenné programové riadenie zmeny

Ponúkame päť druhov školení zameraných na vedenie a riadenie zmien či dizajnérske myslenie pri tvorbe a implementácii inovatívnych procesov. Špeciálne sa venujeme vedeniu zmeny podľa J. Kottera a jeho praktickým návodom pre úspešné zavedenie zmeny.

Čo sa dozviete na tomto kurze:

 • 12 dôvodov toho, prečo sa zvyčajne zmenu nepodarí uskutočniť
 • vysvetlenie 4 princípov, na ktorých je založené riadenie a vedene zmeny – všetky princípy súvisia s HCD – Human Centric Design (Človek v strede)
 • Celkové vedenie zmeny (podľa Johna Kottera)
 • Dizajnérske myslenie (Design Thinking)
 • Týždenné programové a projektové riadenie
 • Vedenie ľudí pomocou svojich a ich silných stránok

Pre koho je kurz určený: vedúci tímu, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Design Thinking je kreatívny a užívateľsky zameraný proces riešenia problémov, ktorý sa často používa v oblasti dizajnu, inovácie a podnikania.
Toto školenie bude zamerané na praktické využitie Design Thinking prístupu od LUMA workplace. Cieľom školenia bude pomôcť účastníkom využiť proces Looking, Understanding a Making na dizajnovanie efektívnych a udržateľných zmien vo svojej organizácii. Účastníci sa naučia, ako identifikovať a pochopiť potreby a požiadavky zainteresovaných strán, ako vytvoriť jednoduché a účinné riešenia a ako implementovať zmeny v praxi. Školenie bude zahŕňať praktické cvičenia, skupinovú diskusiu a diskusiu s odborníkmi na tému Design Thinking. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom naučiť sa efektívne dizajnovať a implementovať zmeny v súlade s potrebami ich organizácie.

Pre koho je kurz určený: ktokoľvek, celé tímy, ktoré navrhujú zmenu
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 8 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie vás naučí, ako používať Design Thinking ako nástroj pre efektívne riešenie problémov v súlade s potrebami vašej organizácie. V rámci trojdňového programu sa budete učiť teóriu a praktické zručnosti facilitátora dizajnu a implementácie inovatívnych procesov.
Design Thinking je kreatívny a užívateľsky zameraný proces, ktorý sa často používa v oblasti dizajnu, inovácie a podnikania. Použijeme prístup LUMA workplace, ktorý sa skladá z troch fáz: Looking, Understanding a Making.

 • Looking: V tejto fáze sa vykoná výskum a analýza, aby sa získal lepší pohľad na potreby užívateľov a ich problémy.
 • Understanding: Táto fáza zahŕňa vytváranie hlbšieho porozumenia pre problémy a potreby užívateľov, čo umožňuje vytváranie efektívnych a inovatívnych riešení.
 • Making: V tejto fáze sa realizujú konkrétne kroky pre vytvorenie prototypov a testovanie návrhov, aby sa zistilo, či sú schopné riešiť problémy užívateľov.

Školenie bude obsahovať praktické cvičenia, skupinovú diskusiu a diskusie s odborníkmi na tému Design Thinking. Cieľom školenia je, aby ste sa stali skúseným facilitátorom dizajnu a implementácie zmien, ktorý bude schopný viesť vašu organizáciu k inováciám v súlade s potrebami jej užívateľov.

Pre koho je kurz určený: jednotlivci, ktorí facilitujú inovatívne iniciatívy
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 4 dni
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Na tomto školení sa dozviete o štyroch hlavných princípoch týždenného programového a projektového riadenia zmeny:

 • Optimálny počet hlavných cieľov
 • Spätné a predikujúce indikátory
 • Prehľadná nástenka
 • Záväzky a nie úlohy

Takisto sa naučíme prakticky používať tieto metódy a techniky programového riadenia zmeny: Paretov princíp, Net Promoters Score (NPS = Čisté promočné skóre), multi – dimenzionálny strom, diagram Rybacia kosť, rozbitie hlavných cieľov na detailné a definovanie rôznych typov indikátorov, rôzne techniky pre prioritizáciu projektov a iniciatív.
Školenie výrazne pomôže prakticky zaviesť správu nad paralelne bežiacimi iniciatívami na týždennej báze.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: Školenie: „Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“
Trvanie: 6 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 1. – 2. krok vedenia zmeny

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie je zamerané na rozvoj líderských schopností v oblasti riadenia zmien. Obsahom školenia bude vysvetlenie a priblíženie praktických návodov prvých dvoch krokov vedenia zmeny podľa Johna Kottera. Cieľom školenia je umožniť účastníkom rozvinúť svoje schopnosti v riadení zmien a dosiahnuť ich úspešné implementácie.
Prvým krokom vedenia zmeny je vytvorenie vedomia naliehavosti – to znamená, že líder musí preukázať dôležitosť a nevyhnutnosť zmeny pre organizáciu a jej členov. Druhým krokom je zostavenie silnej skupiny presadzujúcej zmeny, kde líder získava podporu od kľúčových členov organizácie a zabezpečuje, že zmena bude realizovaná úspešne.
Školenie bude zahŕňať praktické ukážky, diskusie a tréningy, ktoré pomôžu účastníkom rozvinúť svoje schopnosti v oblasti riadenia zmien a zlepšiť ich schopnosť presadzovať zmeny vo svojich organizáciách. Toto školenie je dôležité pre všetkých, ktorí sa snažia viesť svoje organizácie k úspechu a k budúcnosti.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: Školenie: „Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 3. – 4. krok vedenia zmeny

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie je zamerané na rozvoj líderských schopností v oblasti riadenia zmien. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom lepšie pochopiť a aplikovať ďalšie dva kroky vedenia zmeny podľa Johna Kottera.
Tretím krokom vedenia zmeny je vytvorenie vízie a stratégie zmeny, kde líder vytvorí jasný a motivačný obraz toho, čo zmena prinesie a ako sa dosiahne. Štvrtým krokom je komunikácia zámerov zavádzania zmeny, kde líder presvedčivo komunikuje zámery zmeny všetkým členom organizácie a zabezpečuje ich zapojenie do realizácie zmeny.
Školenie bude zahŕňať praktické ukážky, diskusie a aktivity, ktoré pomôžu účastníkom rozvinúť svoje schopnosti v oblasti vytvárania vízie a stratégie zmeny a efektívnej komunikácie zámerov zavádzania zmeny. Toto školenie je dôležité pre všetkých, ktorí sa snažia viesť zmeny vo svojich organizáciách k úspešnému a účinnému výsledku.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady:
„Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 1. – 2. krok vedenia zmeny“
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 5. – 6. krok vedenia zmeny

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie je zamerané na rozvoj líderských schopností v oblasti riadenia zmien. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom lepšie pochopiť a aplikovať ďalšie dva kroky vedenia zmeny podľa Johna Kottera.
Piatym krokom vedenia zmeny je posilnenie a delegovanie právomocí, kde líder deleguje právomoci a zodpovednosť členom tímu, aby sa aktívne zapojili do realizácie zmeny. Šiestym krokom je vytváranie krátkodobých víťazstiev, kde líder vytvára malé, ale účinné kroky k dosiahnutiu celkového cieľa, čím posilňuje motiváciu a podporu členov tímu.
Školenie bude zahŕňať praktické ukážky, diskusie a príklady, ktoré pomôžu účastníkom rozvinúť svoje schopnosti v oblasti delegovania právomocí a vytvárania krátkodobých víťazstiev. Toto školenie je dôležité pre všetkých, ktorí sa snažia viesť zmeny vo svojich organizáciách k úspešnému a účinnému výsledku.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady:
„Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 1. – 2. krok vedenia zmeny“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 3. – 4. krok vedenia zmeny“
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 7. – 8. krok vedenia zmeny

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie „Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 7. – 8. krok vedenia zmeny“ by malo poskytovať lídrom praktické návody pre nasledujúce kroky:
Siedmy krok: Využitie výsledkov a podpora ďalších zmien: V tejto časti školenia sa lídri naučia, ako využiť úspechy dosiahnuté počas procesu zmeny na podporu ďalších zmien v organizácii.
Ôsmy krok: Zakotvenie nových postupov do firemnej kultúry: Lídri sa na tejto časti školenia naučia, ako zabezpečiť, aby nové postupy a procesy boli trvalou súčasťou firemnej kultúry a aby sa stali bežnými praktikami v organizácii.
Cieľom tohto školenia je poskytnúť lídrom praktické zručnosti a nástroje, ktoré im pomôžu uskutočniť tieto kroky a zabezpečiť úspešné zavedenie zmien v ich organizáciách.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady:
„Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 1. – 2. krok vedenia zmeny“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 3. – 4. krok vedenia zmeny“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 5. – 6. krok vedenia zmeny“
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

use your talents

OSOBNOSTNÝ A TÍMOVÝ ROZVOJ

(nielen) pomocou CliftonStrengths® od Gallup®

Ponúkame päť druhov školení zameraných na objavenie, prijatie a rozvoj talentov u jednotlivcov ale aj v tímoch a kolektívoch. Táto ponuka zahŕňa tri individuálne talentové rozhovory a tri tímové talentové workshopy, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť vďaka vašim talentom maximálny potenciál v osobnom i pracovnom živote.

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Tento kurz je úvodným školením do talentového rozvoja a je dobré absolvovať ho buď predtým, ako si urobíte talentový dotazník Gallup CliftonStrengths, alebo hneď po ňom – ešte pred individuálnym talentovým rozhovorom s talentovým expertom. Vďaka tomuto kurzu je potom individuálny rozhovor ešte viac efektívny. Hlavne témy kurzu sú:

 • Čo je talent a ako sa prejavuje
 • Rozdiely v prístupoch – štandardnom a talentovom
 • Výsledky individuálneho a tímového rozvoja pomocou talentov
 • Využívanie talentov v živote človeka
 • Detaily talentového dotazníka CliftonStrengths
 • Talentové skupiny, svetlé a tienisté stránky talentov
 • Cyklus rozvoja talentov a rozvoj talentu na silnú stránku

Pre koho je kurz určený: pre každého zamestnanca, ktorý zamýšľa urobiť si talentový dotazník Gallup CliftonStrengths. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 2 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 30

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Individuálny talentový rozhovor I. – NÁJDI svoju jedinečnosť, ktorá vyplýva z tvojich talentov a silných stránok

Čo sa dozviete pri tomto rozhovore:

 • Pochopenie svojho talentového profilu
 • Pochopenie toho, ako fungujú podpisové a dominantné talenty vo vašom pracovnom živote
 • Vytvorenie talentového „indiánskeho“ mena špecifického pre vás. Táto aktivita môže slúžiť aj na vytvorenie/potvrdenie aktivít, ktoré vám pomôžu posunúť vaše talenty smerom k silným stránkam.

Pre koho je kurz určený: pre každého zamestnanca, ktorý zamýšľa urobiť si talentový dotazník Gallup CliftonStrengths. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 1,5 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Individuálny talentový rozhovor II. – PRIJMI svoju jedinečnosť, ktorá vyplýva z tvojich talentov a silných stránok

Čo sa dozviete pri tomto rozhovore:

 • Predtým, ako môžu ľudia zámerne investovať do svojich talentov, musia najprv oceniť rozmanitosť a prepojenosť svojich talentov.
 • Cieľom tohto rozhovoru bude podpora toho, aby ľudia pozitívne ocenili význam svojich talentov a prevzali zodpovednosť za ich používanie.
 • Počas rozhovoru sa budeme zameriavať na efektívne použitie talentov v minulosti
 • Použijeme vybrané nástroje a aktivity pre druhý talentový rozhovor – ako talentová mapa, koleso TOP 5 talentov a pod.

Pre koho je kurz určený: pre každého zamestnanca, ktorý zamýšľa urobiť si talentový dotazník Gallup CliftonStrengths. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady:
Gallup CliftonStrengths dotazník
Individuálny talentový rozhovor I.

Trvanie: 1,5 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Individuálny talentový rozhovor III. – ROZVIŇ svoje talenty na silné stránky

Čo sa dozviete pri tomto rozhovore:

 • Zistíte, ako zapojiť talenty a úmyselne ich prinášať do každodenného života
 • Vysvetlíme, ako sa do talentov dá cielene investovať tak, aby sme boli lepšie vyzbrojení pre dosiahnutie našich cieľov a aby sme optimálne reagovali na naše dennodenné situácie a výzvy
  – Talent * Investícia do talentu = Silná stránka
  – Investícia – čas, ktorý trávime praktizovaním talentov, rozvíjaním zručností a budovaním znalostí
 • Výsledkom bude individuálny rozvojový plán, ktorý popíše kroky ako použiť talenty pre dosiahnutie konkrétneho cieľa

Pre koho je kurz určený: pre každého zamestnanca, ktorý zamýšľa urobiť si talentový dotazník Gallup CliftonStrengths. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady:
Gallup CliftonStrengths dotazník
Individuálny talentový rozhovor I.
Individuálny talentový rozhovor II.

Trvanie: 1,5 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Tímový talentový workshop I. – POCHOPTE NAVZÁJOM svoje silné stránky

Čo sa dozviete na tomto kurze:

 • Spoznávanie sa navzájom cez TOP 5 talenty
 • Tímová talentová tabuľka – najsilnejšie talenty tímu, výnimočnosť talentov jednotlivých členov tímu
 • Poradia a sila talentových domén jednotlivcov a celého tímu
 • Najčastejšie talenty tímu – detailné vysvetlenie
 • Výsledkom bude vzájomné lepšie pochopenie, uvedomenie si rozdielov medzi členmi tímu, ktoré nám vadili, ale už nám nevadia.

Pre koho je kurz určený: pre tímy, ktoré chcú zlepšovať komunikáciu v tíme, vzájomné spoznávanie sa a odstránenie prípadných problémov. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Tímový talentový workshop II. – SILA PARTNERSTVA založeného na silných stránkach

Čo sa dozviete na tomto kurze:

 • Kontrastné talenty v tíme
 • Ktoré talenty máme na sebe radi a ktoré nás frustrujú
 • Ako využívame svojich TOP 5 talentov v práci
 • Výsledkom je vzájomné ocenenie a prijatie a pochopenie, že spolu dosiahneme viac, keď budeme navzájom ťažiť zo svojich talentov

Pre koho je kurz určený: pre tímy, ktoré chcú zlepšovať komunikáciu v tíme, vzájomné spoznávanie sa a odstránenie prípadných problémov. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník

Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Tímový talentový workshop III. – VYCHÁDZAJME SI V ÚSTRETY na základe našich silných stránok

Čo sa dozviete na tomto kurze:

 • Talentová mapa celého tímu – čo každý potrebuje a čo chce priniesť – na základe svojich talentov a silných stránok
 • Vychádzajme si navzájom v ústrety – cez vykonávanie akcií a činností, ktoré plnia potreby členov tímu a takisto prijímajú to, čo jednotliví členovia chcú priniesť do tímu vďaka svojim talentom a silným stránkam.

Pre koho je kurz určený: pre tímy, ktoré chcú zlepšovať komunikáciu v tíme, vzájomné spoznávanie sa a odstránenie prípadných problémov. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník

Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Školenie zamerané na rozvíjanie komunikačných zručností. Hlavným cieľom školenia je naučiť sa rozpoznávať nenápadné signály v komunikácii, aby ste lepšie pochopili myšlienky a pocity druhých ľudí. Školenie bude zahŕňať pokročilé techniky v komunikácii a empatickú komunikáciu, ktoré pomôžu účastníkom lepšie komunikovať a porozumieť druhým.

Empatická komunikácia je dôležitým prvkom školenia, pretože umožňuje ľuďom vnímať a porozumieť citom a pocitom druhých. V konečnom dôsledku školenie pomáha účastníkom zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a umožňuje im lepšie pochopiť a vyriešiť problémy v osobných a profesionálnych vzťahoch. Vďaka týmto zručnostiam môžu účastníci lepšie komunikovať a dosiahnuť svoje ciele.

Pre koho je kurz určený: všetky úrovne aj pre tímy
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Školenie je zamerané na vývoj tímových zručností a budovanie silnejšej tímovej dôvery a sociálnej prepojenosti. Cieľom školenia je naučiť sa pracovať ako tím a vytvárať silné tímové väzby, ktoré vedú k lepším výsledkom a zlepšeniu spolupráce.

Školenie bude zahŕňať úvod do témy tímovej práce a učenie sa o sociálnej prepojenosti a dôvere v tíme. Účastníci sa tiež naučia, ako vytvárať „spoločné ja“ a ako využívať silné tímové väzby na dosahovanie cieľov.

Cieľom školenia je zlepšiť tímové zručnosti účastníkov a umožniť im pracovať efektívnejšie ako tím. Výsledkom by malo byť zlepšenie spolupráce a dosahovanie cieľov v práci i v osobnom živote. Môže tiež zlepšiť vnímanie práce ako pozitívnej časti života.

Pre koho je kurz určený: všetky úrovne aj pre tímy
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

use your talents

POKROČILÉ ŠKOLENIA

Tieto školenia sú určené pre UYT Talent Expertov a iných certifikovaných koučov. Vďaka nim môžete rozšíriť svoje kompetencie a zvýšiť kvalitu vašej práce s klientom.

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Toto je školenie pre koučov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti a zručnosti v oblasti používania transakčnej analýzy (TA) vo svojej práci s klientmi. Naučíme koučov, ako používať TA ako nástroj na identifikáciu a zmenu limitujúcich vzorcov správania u klientov a pomôžeme im lepšie pochopiť dynamiku ich interakcií s ostatnými.
Napríklad, kouč môže použiť TA na pomoc klientovi pochopiť, prečo neustále ťažko komunikuje so svojím šéfom, a pracovať s klientom na vytvorení efektívnejších stratégií komunikácie. Školenie bude zahŕňať teoretické základy o TA a tiež praktické cvičenia na aplikáciu TA vo vzťahoch. Kouči sa môžu naučiť, ako používať TA na identifikáciu a zmenu vzorcov správania, ktoré bránia klientom dosiahnuť ich ciele v medziľudských vzťahoch, a ako pomôcť klientom vytvoriť viac produktívne a efektívne vzťahy.

Pre koho je kurz určený: talentoví experti
Podmienka účasti/predpoklady: certifikácia UYT Talent Expert
Trvanie: 8 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Školenie je zamerané na rozvíjanie pokročilých techník v komunikácii pre koučov. V rámci školenia sa budeme zameriavať na témy, ako sú aktívne počúvanie, práca s tichom a pauzami, empatická komunikácia, ktorá zahŕňa nielen empatické počúvanie, ale aj empatickú reakciu na to, čo bolo počuté.
Cieľom školenia je naučiť sa počúvať to, čo nebolo povedané nahlas, a rozvíjať schopnosť empatických reakcií, čím sa môže výrazne zlepšiť kvalita komunikácie. Účastníci školenia si osvoja nové techniky a nástroje, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť a reagovať na potreby druhých ľudí a zlepšiť tým celkovú kvalitu komunikácie.

Pre koho je kurz určený: talentoví experti
Podmienka účasti/predpoklady: Certifikácia UYT Talent Expert, Školenie „Aké hry sa hráme“
Trvanie: 8 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Toto školenie je určené pre koučov, ktorí chcú pomôcť svojim klientom zlepšiť ich vlastné sebavedomie a zvýšiť ich pocit vlastnej hodnoty. Cieľom školenia je umožniť koučom lepšie pochopiť asociácie, ktoré klienti vytvárajú medzi svojimi myšlienkami, pocitmi, správaním a životnými skúsenosťami, a pomôcť im ich identifikovať a následne prekonávať alebo transformovať. Tento proces sa môže uskutočňovať prostredníctvom otázok, diskusií, reflektovania a rôznych techník. Kouč bude pracovať so svojím klientom na identifikácii blokácií, ktoré bránia dosahovaniu cieľov a vnútornej rovnováhy, a pomôže im vytvoriť plán na ich uvoľnenie/prekonanie. Výsledkom bude zlepšenie klientovej schopnosti dosahovať ciele a zvýšenie jeho pocitu vlastnej hodnoty.

Pre koho je kurz určený: talentoví experti
Podmienka účasti/predpoklady: Certifikácia UYT Talent Expert, Školenie „Aké hry sa hráme“, Školenie “Kľúč ako počuť to, čo nebolo povedané nahlas“
Trvanie: 8 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Pokročilé techniky kouča I.

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Školenie je určené pre koučov, ktorí chcú rozšíriť svoje zručnosti a poznatky v oblasti koučingu. Školenie zahŕňa dve hlavné techniky:

 1. NLP (Neuro-Lingvistické Programovanie)
 2. Technika vizualizácie

Technika NLP je zameraná na využitie jazyka a komunikačných modelov na dosiahnutie pozitívnych zmien v myslení a správaní klienta. Technika vizualizácie je založená na využití vizuálnych obrazov a predstáv na podporu klienta v dosiahnutí jeho cieľov a snov. Cieľom školenia je rozšíriť koučovské zručnosti a naučiť sa efektívne využívať tieto techniky pri práci s klientmi, aby dosiahli svoje ciele a vnútornú rovnováhu.

Pre koho je kurz určený: talentoví experti

Podmienka účasti/predpoklady:

Certifikácia UYT Talent Expert
Školenie „Aké hry sa hráme“
Školenie “Kľúč ako počuť to, čo nebolo povedané nahlas“
Školenie “Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty“

Trvanie: 8 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Pokročilé techniky kouča II.

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Školenie je určené pre koučov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti a zručnosti v oblasti koučovania. V tomto školení sa zameriavame na dve kľúčové techniky:

 1. Technika hlbokej reflexie, ktorá pomáha klientom pri hlbšom zamyslení a rozmýšľaní objaviť skryté myšlienky a emócie, ktoré ovplyvňujú ich správanie
 2. Technika rozprávania príbehov, ktorá využíva príbehy a metafory na pomoc klientovi lepšie pochopiť a prežiť svoje emócie a situácie

Cieľom tohto školenia je poskytnúť koučom nové nástroje a prístupy, ktoré im pomôžu efektívnejšie pomáhať svojim klientom dosiahnuť ich ciele a vnútornú rovnováhu.

Pre koho je kurz určený: talentoví experti

Podmienka účasti/predpoklady:

Certifikácia UYT Talent Expert
Školenie „Aké hry sa hráme“
Školenie “Kľúč ako počuť to, čo nebolo povedané nahlas“
Školenie “Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty“
Školenie “Pokročilé techniky kouča I.“

Trvanie: 8 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Pokročilé techniky kouča III.

Čo sa dozviete na tomto kurze:

„Pokročilé techniky kouča III.“ je školenie pre koučov, ktoré sa zameriava na využitie ďalších dvoch konkrétnych techník pri práci s klientmi:

 1. Rozprávanie v minulom čase, ktoré pomáha klientovi lepšie pochopiť a prežiť svoje skúsenosti a zážitky prostredníctvom rozprávania o nich v minulom čase
 2. Rozvíjanie zdrojov, ktoré klient využíva k hľadaniu silných stránok a zdrojov, aby mu pomohlo ich využiť na dosiahnutie svojich cieľov

Školenie by malo pomôcť koučom zlepšiť svoje zručnosti a poskytnúť im nové nástroje a prístupy k práci s klientmi.

Pre koho je kurz určený: talentoví experti

Podmienka účasti/predpoklady:

Certifikácia UYT Talent Expert
Školenie „Aké hry sa hráme“
Školenie “Kľúč ako počuť to, čo nebolo povedané nahlas“
Školenie “Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty“
Školenie “Pokročilé techniky kouča I.“
Školenie “Pokročilé techniky kouča II.“

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Toto školenie naučí koučov nasledujúcich 5 techník pre prácu s postojom klientov:

 1. Reframing: pomocou zmeny perspektívy alebo interpretácie pomôcť klientovi vidieť situáciu z iného uhla pohľadu a zmeniť negatívne postoje na pozitívne.
 2. Technika pozitívneho myslenia: pomocou nácvikov pozitívneho myslenia pomôcť klientovi nahradiť negatívne myšlienky pozitívnymi a zmeniť tak ich postoj.
 3. Technika emočnej inteligencie: pomocou rozvoja emočnej inteligencie pomôcť klientovi lepšie porozumieť a regulovať svoje emócie, čím môže zmeniť aj svoj postoj.
 4. Technika Gratitude: pomocou techniky vďačnosti pomôcť klientovi zamerať sa na pozitívne veci a situácie v živote a zmeniť tak svoj postoj.
 5. Technika sebauvedomovania: pomocou rozvoja sebauvedomovania pomôcť klientovi lepšie porozumieť svojim myšlienkam, emóciám a správaniu a tým aj zmeniť negatívne postoje.

Školenie by malo pomôcť koučom zlepšiť svoje zručnosti a poskytnúť im nové nástroje a prístupy k práci s klientmi v oblasti zmeny ich postoja.

Pre koho je kurz určený: talentoví experti
Podmienka účasti/predpoklady:

Certifikácia UYT Talent Expert
Školenie „Aké hry sa hráme“
Školenie “Kľúč ako počuť to, čo nebolo povedané nahlas“
Školenie “Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty“
Školenie “Pokročilé techniky kouča I.“
Školenie “Pokročilé techniky kouča II.“
Školenie “Pokročilé techniky kouča III.“

Trvanie: 16 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org.

use your talents

EMPOWERED LEADERSHIP

USE YOUR TALENTS ako certifikovaný biznis partner spoločnosti Gallup prináša v spolupráci s IPA Slovakia jedinečný česko-slovenský program v zmysle princípov Líderšipu založeného na silných stránkach. Vyzbrojený týmto vedeckým prístupom sa môžete stať lídrom, ktorý robí rozhodnutia v spolupráci s ľuďmi a posilňuje výkonnosť aj v neľahkých časoch.