KURZ NA GALLUP KOUČA

Gallup Global Strengths Coach Course

Využite jedinečnú príležitosť stať sa koučom silných stránok certifikovaným spoločnosťou Gallup® prostredníctvom kurzu, ktorý budú viesť inštruktori z Use Your Talents!

V tomto štyri a poldňovom prezenčnom kurze sa naučíte, ako koučingom viesť ľudí k tomu, aby sami seba lepšie poznali, aby vytvárali silnejšie tímy, aby excelovali vo svojej kariére a aby dosahovali lepšie výsledky než kedykoľvek predtým.

USE YOUR TALENTS

Naše služby

Sme tu pre vás. Radi vás budeme sprevádzať na ceste objavovania a rozvíjania vašich talentov i talentov vašich tímov a kolektívov. Ponuku našich služieb vieme prispôsobiť vašim potrebám a možnostiam.

use your talents

OSOBNOSTNÝ A TÍMOVÝ ROZVOJ

(nielen) pomocou CliftonStrengths® od Gallup®

Ponúkame tri druhy školení zameraných na objavenie, prijatie a rozvoj talentov u jednotlivcov ale aj v tímoch a kolektívoch. Táto ponuka zahŕňa tri individuálne talentové rozhovory a tri tímové talentové workshopy, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť vďaka vašim talentom maximálny potenciál v osobnom i pracovnom živote.

Talentový dotazník CliftonStrengths od Gallup s reportom v slovenčine alebo v češtine

Čo sa dozviete na tomto kurze:

Pozývame vás na vzrušujúcu cestu objavovania vašich talentov a vašej jedinečnosti! Talent v tomto ponímaní je to, ako prirodzene rozmýšľame, cítime alebo sa správame. Každý človek má talenty. Žiadny z talentov nie je dobrý alebo zlý, talent je neutrálny. Rozhodujúce je to, ako talenty v živote rozvíjame a využívame, ako s nimi pracujeme. Preto, aby ste zistili poradie svojich talentov (od 1. talentu až po 34. talent), vám ponúkame tento produktový balík, ktorý obsahuje nasledujúce časti:

 • Úvodné video do talentového rozvoja
 • Prístup k talentovému dotazníku CliftonStrengths
 • Detailný talentový report v slovenčine/češtine

Úvodné video trvá menej ako 25 minút a je úvodným školením do talentového rozvoja. Je dobré absolvovať pred tým, ako si človek plánuje urobiť talentový dotazník Gallup CliftonStrengths, alebo hneď po ňom – ešte predtým, ako človek absolvuje individuálny talentový rozhovor s talentovým expertom Use Your Talents. Vďaka tomuto videu je potom individuálny rozhovor ešte viac efektívny.

Dostanete prístup k talentovému dotazníku CliftonStrengths s detailným postupom, ktorý budete vypĺňať na stránke Gallup. Odporúčame ho vyplniť v jazyku najbližšom vášmu rodnému – v českom, maďarskom, … – do slovenčiny dotazník zatiaľ nie je preložený. Netreba mať obavu, pretože nejde o test, ale o dotazník, kde všetky odpovede sú „správne“, ak vás vystihujú.

Po vyplnení dotazníka vám vypracujeme a pošleme spätnú väzbu v slovenčine (prípadne v češtine) na váš email. Je to veľmi detailný 27 stranový report, kde budete mať vaše talentové poradie v slovenčine (češtine), detailné informácie o vašich top10 talentoch a ďalšie zaujímavosti.

Pre koho je kurz určený: pre každého zamestnanca
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 2 samostatné hodiny
Cena dohodou

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Individuálny talentový rozhovor I. – NÁJDI svoju jedinečnosť, ktorá vyplýva z tvojich talentov a silných stránok

Čo sa dozviete pri tomto rozhovore:

 • Pochopenie svojho talentového profilu
 • Pochopenie toho, ako fungujú podpisové a dominantné talenty vo vašom pracovnom živote
 • Vytvorenie talentového „indiánskeho“ mena špecifického pre vás. Táto aktivita môže slúžiť aj na vytvorenie/potvrdenie aktivít, ktoré vám pomôžu posunúť vaše talenty smerom k silným stránkam.

Pre koho je kurz určený: pre každého zamestnanca, ktorý zamýšľa urobiť si talentový dotazník Gallup CliftonStrengths. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 1,5 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Individuálny talentový rozhovor II. – PRIJMI svoju jedinečnosť, ktorá vyplýva z tvojich talentov a silných stránok

Čo sa dozviete pri tomto rozhovore:

 • Predtým, ako môžu ľudia zámerne investovať do svojich talentov, musia najprv oceniť rozmanitosť a prepojenosť svojich talentov.
 • Cieľom tohto rozhovoru bude podpora toho, aby ľudia pozitívne ocenili význam svojich talentov a prevzali zodpovednosť za ich používanie.
 • Počas rozhovoru sa budeme zameriavať na efektívne použitie talentov v minulosti
 • Použijeme vybrané nástroje a aktivity pre druhý talentový rozhovor – ako talentová mapa, koleso TOP 5 talentov a pod.

Pre koho je kurz určený: pre každého zamestnanca, ktorý zamýšľa urobiť si talentový dotazník Gallup CliftonStrengths. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady:
Gallup CliftonStrengths dotazník
Individuálny talentový rozhovor I.

Trvanie: 1,5 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Individuálny talentový rozhovor III. – ROZVIŇ svoje talenty na silné stránky

Čo sa dozviete pri tomto rozhovore:

 • Zistíte, ako zapojiť talenty a úmyselne ich prinášať do každodenného života
 • Vysvetlíme, ako sa do talentov dá cielene investovať tak, aby sme boli lepšie vyzbrojení pre dosiahnutie našich cieľov a aby sme optimálne reagovali na naše dennodenné situácie a výzvy
  – Talent * Investícia do talentu = Silná stránka
  – Investícia – čas, ktorý trávime praktizovaním talentov, rozvíjaním zručností a budovaním znalostí
 • Výsledkom bude individuálny rozvojový plán, ktorý popíše kroky ako použiť talenty pre dosiahnutie konkrétneho cieľa

Pre koho je kurz určený: pre každého zamestnanca, ktorý zamýšľa urobiť si talentový dotazník Gallup CliftonStrengths. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady:
Gallup CliftonStrengths dotazník
Individuálny talentový rozhovor I.
Individuálny talentový rozhovor II.

Trvanie: 1,5 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Tímový talentový workshop I. – POCHOPTE NAVZÁJOM svoje silné stránky

Čo sa dozviete na tomto kurze:

 • Spoznávanie sa navzájom cez TOP 5 talenty
 • Tímová talentová tabuľka – najsilnejšie talenty tímu, výnimočnosť talentov jednotlivých členov tímu
 • Poradia a sila talentových domén jednotlivcov a celého tímu
 • Najčastejšie talenty tímu – detailné vysvetlenie
 • Výsledkom bude vzájomné lepšie pochopenie, uvedomenie si rozdielov medzi členmi tímu, ktoré nám vadili, ale už nám nevadia.

Pre koho je kurz určený: pre tímy, ktoré chcú zlepšovať komunikáciu v tíme, vzájomné spoznávanie sa a odstránenie prípadných problémov. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Tímový talentový workshop II. – SILA PARTNERSTVA založeného na silných stránkach

Čo sa dozviete na tomto kurze:

 • Kontrastné talenty v tíme
 • Ktoré talenty máme na sebe radi a ktoré nás frustrujú
 • Ako využívame svojich TOP 5 talentov v práci
 • Výsledkom je vzájomné ocenenie a prijatie a pochopenie, že spolu dosiahneme viac, keď budeme navzájom ťažiť zo svojich talentov

Pre koho je kurz určený: pre tímy, ktoré chcú zlepšovať komunikáciu v tíme, vzájomné spoznávanie sa a odstránenie prípadných problémov. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník

Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Tímový talentový workshop III. – VYCHÁDZAJME SI V ÚSTRETY na základe našich silných stránok

Čo sa dozviete na tomto kurze:

 • Talentová mapa celého tímu – čo každý potrebuje a čo chce priniesť – na základe svojich talentov a silných stránok
 • Vychádzajme si navzájom v ústrety – cez vykonávanie akcií a činností, ktoré plnia potreby členov tímu a takisto prijímajú to, čo jednotliví členovia chcú priniesť do tímu vďaka svojim talentom a silným stránkam.

Pre koho je kurz určený: pre tímy, ktoré chcú zlepšovať komunikáciu v tíme, vzájomné spoznávanie sa a odstránenie prípadných problémov. Vo vašej organizácii môže byť už vyškolený UYT Talent Expert, ktorý vie byť školiteľom tohto kurzu. V niektorých prípadoch však môže byť preferovaný externý školiteľ.

Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník

Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

use your talents

ENGAGEMENT A WELLBEING

Ponúkame deväť druhov školení zameraných na zvyšovanie angažovanosti členov tímu (Engagement) a zlepšovanie ich blaha a prosperovania v živote (Wellbeing). Niektoré školenia sú určené pre vedúcich tímov, manažérov a lídrov, časť je určená pre tímy a časť pre jednotlivcov.

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie je zamerané na rozvoj líderských zručností. Cieľom školenia je pomôcť tímovým lídrom dosiahnuť vyššiu mieru angažovanosti a výkonu ich tímu, prostredníctvom implementácie princípov Q12 Gallup metodiky. Školenie vychádza z knihy „12 elements of great managing“ a zahŕňa prehľad a praktické ukážky 12 krokov, ktoré môžu lídri použiť na zlepšenie angažovanosti a výkonu svojho tímu. Účastníci školenia sa naučia, ako zlepšiť komunikáciu, zvýšiť motiváciu a rozvinúť silné vzťahy s členmi svojho tímu. Na konci školenia budú lídri schopní lepšie využívať svoje líderské zručnosti, aby viedli svoj tím k úspešným výsledkom.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 6 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie je zamerané na rozvoj tímovej spolupráce a angažovanosti. V priebehu kurzu sa účastníci naučia princípy podporujúce spoluprácu a vytváranie dobrých tímových vzťahov. Školenie bude kombinovať teóriu a praktické aktivity, ako sú „stoličky“, „zákony tímovej spolupráce“, aktivity na testovanie angažovanosti členov tímu a hravá aktivita „Cup Stack“.
Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom nástroje na rozvinutie tímovej spolupráce a angažovanosti a podporiť rozvoj talentov a spoločných úspechov. Výsledkom školenia bude vyššia produktivita a efektívnejšie fungovanie tímu.

Pre koho je kurz určený: tímy
Podmienka účasti/predpoklady: dobrá nálada
Trvanie: 2 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete počas tohto rozhovoru:
Tento rozhovor sa zameriava na posilnenie výsledkov získaných po absolvovaní školenia „Zvyšovanie engagementu – 12 krokov výborného tímlídra a manažéra“. Je to príležitosť hlbšie sa venovať jednej alebo viacerým z dvanástich oblastí angažovanosti, ktoré boli predstavené počas školenia.
Prostredníctvom silných otázok a rozhovoru budeme spolu definovať stav, v ktorom sa líder a jeho tím momentálne nachádzajú v tejto oblasti, a vytvoríme plán krokov na zlepšenie angažovanosti tímu v diskutovanej oblasti. Cieľom tohto individuálneho rozhovoru je poskytnúť lídrovi konkrétne nástroje a stratégie na využitie v praxi za účelom dosiahnutia vyššej miery angažovanosti a výkonu svojho tímu.
Bolo by prínosné mať prehľad o aktuálnom stave angažovanosti tímu a jeho členov. Využitie výsledkov Gallup Q12 dotazníka alebo podobného vám pomôže získať presný obraz o oblastiach, v ktorých je potrebné zlepšiť angažovanosť.

Pre koho je kurz určený: manažéri, lídri všetkých úrovní, ktorí chcú vylepšiť jednu alebo viac z 12 oblastí engagementu svojho tímu
Podmienka účasti/predpoklady: Absolvovanie kurzu – Zvyšovanie engagementu – 12 krokov výborného tímlídra a manažéra, Znalosť situácie v rámci engagementu v tíme, Optimálne aj Gallup CliftonStrengths dotazník (nie je nevyhnutný – tento rozhovor sa dá robiť aj bez neho)
Trvanie: 1 hodina
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Tento workshop sa zameriava sa na rozvoj profesionálneho a osobného wellbeingu. Cieľom workshopu je ukázať zamestnancom, ako môžu zlepšiť svoje výkony a celkové zdravie v pracovnom prostredí pomocou princípov metodiky Gallup. Agenda workshopu bude obsahovať predstavenie 5 dimenzií Wellbeing at work: práca, vzťahy, financie, fyzická oblasť a komunita. Workshop bude interaktívny, zahrňujúci diskusie a praktické aktivity, ktoré pomôžu zamestnancom vytvoriť konkrétne kroky pre zlepšenie svojho wellbeingu na pracovisku.

Pre koho je kurz určený: tímy, jednotlivci
Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie sa zameriava na 5 dimenzií Gallup at work – prácu, vzťahy, financie, fyzickú oblasť a komunitu – a na to, ako lídri môžu ovplyvniť ich rozvoj a zlepšenie. Účastníci sa naučia merať Gallup Net Thriving (GNT), aby mohli sledovať a vyhodnocovať úroveň wellbeingu zamestnancov. V rámci školenia budeme identifikovať a diskutovať konkrétne kroky a opatrenia, ktoré môžu zlepšiť wellbeing v rámci tímu a celej spoločnosti.
Zameraním na tieto dôležité oblasti a poskytnutím konkrétnych návodov a riešení bude tento workshop prínosný pre lídrov, ktorí chcú prispieť k vytvoreniu kultúry wellbeingu v práci.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Školenie: „Wellbeing at Work podľa Gallup“
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete počas tohto rozhovoru:
Tento individuálny rozhovor ponúka priestor na hlbšiu analýzu vašich potrieb a cieľov v oblasti wellbeingu. S koučom budete pracovať na definovaní toho, ako môžete vylepšiť váš život v jednej z piatich kľúčových oblastí wellbeingu: práca, vzťahy, financie, fyzická oblasť a komunita. Prostredníctvom silných otázok a rozhovoru sa dostanete k jasnejšiemu pochopeniu svojich potrieb a spôsobov ich napĺňania.
V prvom rade budete diskutovať o aktuálnom stave vami vybranej oblasti wellbeingu. Potom, cez dôkladné a odpovedajúce otázky, budete prechádzať procesom zisťovania, čo je pre vás dôležité a ako môžete dosiahnuť svoje ciele. V závere rozhovoru sa spoločne zameriame na vytvorenie jednoduchého plánu krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste dosiahli svoj cieľ v oblasti wellbeingu.
Tento individuálny rozhovor je určený pre každého, kto chce zlepšiť svoj život a dosiahnuť vyššiu mieru spokojnosti a rovnováhy v jednej z kľúčových oblastí wellbeingu. Ak ste pripravení investovať do seba, tento koučing je pre vás to pravé!

Pre koho je kurz určený: zamestnanci, ktorí chcú vylepšiť jednu alebo viac z piatich oblastí wellbeingu
Podmienka účasti/predpoklady: Školenie: “Wellbeing at work podľa Gallup“, optimálne aj Gallup CliftonStrengths dotazník (nie je nevyhnutný – tento rozhovor je možné robiť aj bez neho)
Trvanie: 1 hodina
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Tento workshop bude zameraný na definovanie osobného poslania na základe rolí a zodpovedností v živote a tiež na základe talentov, ktoré boli identifikované pomocou dotazníka CliftonStrengths od Gallup. Účastníci budú mať príležitosť lepšie pochopiť svoje silné stránky a to, ako ich môžu využiť v súlade so svojím osobným poslaním, aby zlepšili svoj život a dosiahli väčšiu spokojnosť.

Pre koho je kurz určený: tímy aj jednotlivci
Podmienka účasti/predpoklady: dobrá nálada, optimálne aj CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Tento rozvojový program ponúka príležitosť pre účastníkov naučiť sa, ako vytvoriť život v rovnováhe, ktorý bude plný radosti a šťastia. Kurz kombinuje teóriu a praktické cvičenia, ktoré pomáhajú rozvíjať zdravé návyky a rovnováhu medzi prácou, zdravím, vzťahmi a záľubami. Účastníci budú vedení krok za krokom k tomu, ako nájsť svoju vlastnú cestu k lepšiemu životu a zlepšovať svoj životný štýl. Táto veselá a interaktívna skúsenosť poskytne účastníkom cenné nástroje, ktoré im pomôžu vytvoriť si život plný rovnováhy a šťastia.

Pre koho je kurz určený: tímy
Podmienka účasti/predpoklady: dobrá nálada
Trvanie: 2 dni vo forme teambuildingu
Minimálny počet účastníkov: 10
Maximálny počet účastníkov: 30

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Špeciálny kurz, ktorý sa odohráva priamo v teréne – na mori! Najlepšie spoznávame svoju osobnosť a osobnosti spolupracovníkov priamo v akcii a pri aktivitách, ktoré vyžadujú spoluprácu či veľkú mieru dôvery. Pôjde o výcvik sebapoznania zameraný na silné stránky, rozvoj tímových zručností, stress management, leadership, budovanie dôvery ako aj osobný koučing podporujúci osobnostný rozvoj. To všetko sa bude odohrávať počas plavby plachetnicou/katamaránom, súčasťou bude aj relax, kúpanie sa a nádherné západy slnka v tichých zátokách. Zatiahneme na hlbinu!

Pre koho je kurz určený: tímy a jednotlivci
Podmienka účasti/spí sa po dvoch ľuďoch v kajute, zmysel pre dobrodružstvo a relax
Trvanie: 7 dní (od soboty do soboty)
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 8

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

use your talents

MANAGEMENT A LEADERSHIP

pomocou CliftonStrengths®

Ponúkame päť druhov školení zameraných na rozvoj manažérskych a líderských zručností. Venujeme sa oblastiam zodpovednosti lídrov, vedeniu porád, time managementu ale aj špeciálne rozvoju predajných schopností členov sales tímov.

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie „Rozvoj manažéra a lídra“ je určené pre tých, ktorí sa chcú zlepšovať v oblastiach zodpovednosti lídra. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom rozvíjať ich manažérske a líderské zručnosti a viesť tím k úspešným výsledkom prostredníctvom implementácie princípov Gallup metodiky. Školenie sa zameriava na nasledujúce štandardné oblasti zodpovednosti lídra:

 1. Budovanie vzťahov – školenie pomáha účastníkom rozvíjať schopnosť vytvárať silné a udržateľné vzťahy s tímovými členmi a zákazníkmi.
 2. Jasná komunikácia – školenie učí účastníkov, ako komunikovať jasne a efektívne s tímovými členmi a zákazníkmi, aby dosiahli želané výsledky.
 3. Vytváranie accountability – školenie učí účastníkov, ako vytvárať kultúru zodpovednosti, kde každý člen tímu je zodpovedný za svoje úlohy a výkon.
 4. Rozvoj ľudí – školenie pomáha účastníkom rozvíjať svoje schopnosti v oblasti rozvoja a motivácie tímových členov.
 5. Inšpirovanie iných – školenie učí účastníkov, ako inšpirovať a motivovať svoj tím k dosiahnutiu spoločných cieľov.
 6. Vedenie zmeny – školenie učí účastníkov, ako viesť zmeny a prekonávať prekážky, aby dosiahli požadované výsledky.
 7. Kritické myslenie – školenie pomáha účastníkom rozvíjať kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy a viesť tím k úspešným výsledkom.

Účastníci školenia budú mať príležitosť vyzdvihnúť svoje silné stránky a tiež sa zamyslieť nad oblasťami, v ktorých by mohli vylepšiť svoje manažérske a líderské schopnosti. Školenie bude zahŕňať teoretické poznatky a praktické cvičenia.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímu, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 6 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Individuálny koučingový rozhovor „Management, Leadership“ by mal slúžiť ako príležitosť pre manažéra alebo lídra na zhodnotenie a definovanie zlepšenia v jednej zo siedmich oblastí, ktoré má na starosti v rámci svojej funkcie. Tieto oblasti sú: budovanie vzťahov, jasná komunikácia, vytváranie accountability, rozvoj ľudí, inšpirovanie iných, vedenie zmeny a kritické myslenie.
Koučingový rozhovor bude zameraný na pomoc lídrovi alebo manažérovi zlepšiť sa v konkrétnej oblasti, ktorú si zvolil na začiatku rozhovoru. Rozhodnutie o tejto oblasti by malo byť založené na výsledkoch Gallup metodiky alebo iných výskumov, ktoré ukazujú silné a slabé stránky v líderských a manažérskych zručnostiach. Rozhovor bude zahŕňať diskusiu o aktuálnom stave, cieľoch a krokoch na dosiahnutie zlepšenia v tejto oblasti. Na konci rozhovoru by mal mať líder alebo manažér jasne definovaný plán pre zlepšenie v tejto oblasti a byť pripravený ho implementovať s cieľom zvýšiť svoju efektívnosť ako lídra alebo manažéra.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri a lídri
Podmienka účasti/predpoklady:
Školenie: „Rozvoj manažéra a lídra vo všetkých štandardných oblastiach zodpovednosti lídra“, Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 1 hodina
Minimálny počet účastníkov: 1
Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie bude obsahovať teoretické i praktické prvky, aby účastníci mohli využiť naučené princípy vo svojich každodenných úlohách. Bude sa pracovať s konkrétnymi nástrojmi a technikami pre lepšie plánovanie a prioritizáciu úloh, ako aj pre efektívnejšie využitie času.
Existujú rôzne metódy a nástroje v tejto oblasti – prakticky využijeme aj znalosť vašich talentov a silných stránok – pretože každý talent sa pozerá na plánovanie a prioritizáciu inak.
Cieľom je poskytnúť účastníkom jasný obraz o tom, ako dosiahnuť vyššiu produktivitu a výkonnosť prostredníctvom efektívneho time managementu.

Pre koho je kurz určený: všetky úrovne
Podmienka účasti/predpoklady: optimálne CliftonStrengths dotazník (nie je nevyhnutné)
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom prehľad o možnostiach a výhodách používania Gallup Leadership and Management Reportov.
Toto školenie je pre tých, ktorí sa zaujímajú o rozvoj v oblasti leadershipu a managementu. Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom prehľad o možnostiach a výhodách používania Gallup Leadership a Management reportov. Školenie bude zahŕňať rýchly úvod do metodiky Gallup pre leadership, prehľad reportov a ich funkcií, ukážku, ako využiť tieto dva reporty na identifikáciu silných a slabých stránok v oblasti leadershipu a managementu, a diskusiu o možnostiach implementácie výsledkov reportov do praxe.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady:CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 2 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie „Sales na základe talentov a silných stránok“ je tréningový program zameraný na rozvoj predajných schopností zamestnancov. Tento program využíva metodiku Gallup a knihu „Strengths Based Selling“ ako základ pre rozvoj zručností v oblasti predaja. Cieľom školenia je identifikovať a využiť silné stránky jednotlivých účastníkov, aby zlepšili svoj prístup k predaju a aby sa zvýšila ich efektivita v tomto obore.

Agenda:

 1. Úvod do metodiky Gallup a knihy „Strengths Based Selling“
 2. Diskusia o talentoch a silných stránkach jednotlivých účastníkov
 3. Ako využívať silné stránky v predaji
 4. Prezentácia a diskusia o úspešných príkladoch využitia silných stránok v predaji
 5. Diskusia a zhrnutie – ako môžu účastníci využiť svoje silné stránky vo svojej každodennej práci
 6. Záver a plán ďalšieho rozvoja

Pre koho je kurz určený: pracovníci z tímov predaja produktov
Podmienka účasti/predpoklady: CliftonStrengths dotazník
Trvanie: 4 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

use your talents

VEDENIE ZMENY A DESIGN THINKING

a týždenné programové riadenie zmeny

Ponúkame päť druhov školení zameraných na vedenie a riadenie zmien či dizajnérske myslenie pri tvorbe a implementácii inovatívnych procesov. Špeciálne sa venujeme vedeniu zmeny podľa J. Kottera a jeho praktickým návodom pre úspešné zavedenie zmeny.

Čo sa dozviete na tomto kurze:

 • 12 dôvodov toho, prečo sa zvyčajne zmenu nepodarí uskutočniť
 • vysvetlenie 4 princípov, na ktorých je založené riadenie a vedene zmeny – všetky princípy súvisia s HCD – Human Centric Design (Človek v strede)
 • Celkové vedenie zmeny (podľa Johna Kottera)
 • Dizajnérske myslenie (Design Thinking)
 • Týždenné programové a projektové riadenie
 • Vedenie ľudí pomocou svojich a ich silných stránok

Pre koho je kurz určený: vedúci tímu, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Design Thinking je kreatívny a užívateľsky zameraný proces riešenia problémov, ktorý sa často používa v oblasti dizajnu, inovácie a podnikania.
Toto školenie bude zamerané na praktické využitie Design Thinking prístupu od LUMA workplace. Cieľom školenia bude pomôcť účastníkom využiť proces Looking, Understanding a Making na dizajnovanie efektívnych a udržateľných zmien vo svojej organizácii. Účastníci sa naučia, ako identifikovať a pochopiť potreby a požiadavky zainteresovaných strán, ako vytvoriť jednoduché a účinné riešenia a ako implementovať zmeny v praxi. Školenie bude zahŕňať praktické cvičenia, skupinovú diskusiu a diskusiu s odborníkmi na tému Design Thinking. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom naučiť sa efektívne dizajnovať a implementovať zmeny v súlade s potrebami ich organizácie.

Pre koho je kurz určený: ktokoľvek, celé tímy, ktoré navrhujú zmenu
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 8 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie vás naučí, ako používať Design Thinking ako nástroj pre efektívne riešenie problémov v súlade s potrebami vašej organizácie. V rámci trojdňového programu sa budete učiť teóriu a praktické zručnosti facilitátora dizajnu a implementácie inovatívnych procesov.
Design Thinking je kreatívny a užívateľsky zameraný proces, ktorý sa často používa v oblasti dizajnu, inovácie a podnikania. Použijeme prístup LUMA workplace, ktorý sa skladá z troch fáz: Looking, Understanding a Making.

 • Looking: V tejto fáze sa vykoná výskum a analýza, aby sa získal lepší pohľad na potreby užívateľov a ich problémy.
 • Understanding: Táto fáza zahŕňa vytváranie hlbšieho porozumenia pre problémy a potreby užívateľov, čo umožňuje vytváranie efektívnych a inovatívnych riešení.
 • Making: V tejto fáze sa realizujú konkrétne kroky pre vytvorenie prototypov a testovanie návrhov, aby sa zistilo, či sú schopné riešiť problémy užívateľov.

Školenie bude obsahovať praktické cvičenia, skupinovú diskusiu a diskusie s odborníkmi na tému Design Thinking. Cieľom školenia je, aby ste sa stali skúseným facilitátorom dizajnu a implementácie zmien, ktorý bude schopný viesť vašu organizáciu k inováciám v súlade s potrebami jej užívateľov.

Pre koho je kurz určený: jednotlivci, ktorí facilitujú inovatívne iniciatívy
Podmienka účasti/predpoklady: žiadne
Trvanie: 4 dni
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Na tomto školení sa dozviete o štyroch hlavných princípoch týždenného programového a projektového riadenia zmeny:

 • Optimálny počet hlavných cieľov
 • Spätné a predikujúce indikátory
 • Prehľadná nástenka
 • Záväzky a nie úlohy

Takisto sa naučíme prakticky používať tieto metódy a techniky programového riadenia zmeny: Paretov princíp, Net Promoters Score (NPS = Čisté promočné skóre), multi – dimenzionálny strom, diagram Rybacia kosť, rozbitie hlavných cieľov na detailné a definovanie rôznych typov indikátorov, rôzne techniky pre prioritizáciu projektov a iniciatív.
Školenie výrazne pomôže prakticky zaviesť správu nad paralelne bežiacimi iniciatívami na týždennej báze.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: Školenie: „Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“
Trvanie: 6 hodín
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 15

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 1. – 2. krok vedenia zmeny

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie je zamerané na rozvoj líderských schopností v oblasti riadenia zmien. Obsahom školenia bude vysvetlenie a priblíženie praktických návodov prvých dvoch krokov vedenia zmeny podľa Johna Kottera. Cieľom školenia je umožniť účastníkom rozvinúť svoje schopnosti v riadení zmien a dosiahnuť ich úspešné implementácie.
Prvým krokom vedenia zmeny je vytvorenie vedomia naliehavosti – to znamená, že líder musí preukázať dôležitosť a nevyhnutnosť zmeny pre organizáciu a jej členov. Druhým krokom je zostavenie silnej skupiny presadzujúcej zmeny, kde líder získava podporu od kľúčových členov organizácie a zabezpečuje, že zmena bude realizovaná úspešne.
Školenie bude zahŕňať praktické ukážky, diskusie a tréningy, ktoré pomôžu účastníkom rozvinúť svoje schopnosti v oblasti riadenia zmien a zlepšiť ich schopnosť presadzovať zmeny vo svojich organizáciách. Toto školenie je dôležité pre všetkých, ktorí sa snažia viesť svoje organizácie k úspechu a k budúcnosti.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady: Školenie: „Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 3. – 4. krok vedenia zmeny

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie je zamerané na rozvoj líderských schopností v oblasti riadenia zmien. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom lepšie pochopiť a aplikovať ďalšie dva kroky vedenia zmeny podľa Johna Kottera.
Tretím krokom vedenia zmeny je vytvorenie vízie a stratégie zmeny, kde líder vytvorí jasný a motivačný obraz toho, čo zmena prinesie a ako sa dosiahne. Štvrtým krokom je komunikácia zámerov zavádzania zmeny, kde líder presvedčivo komunikuje zámery zmeny všetkým členom organizácie a zabezpečuje ich zapojenie do realizácie zmeny.
Školenie bude zahŕňať praktické ukážky, diskusie a aktivity, ktoré pomôžu účastníkom rozvinúť svoje schopnosti v oblasti vytvárania vízie a stratégie zmeny a efektívnej komunikácie zámerov zavádzania zmeny. Toto školenie je dôležité pre všetkých, ktorí sa snažia viesť zmeny vo svojich organizáciách k úspešnému a účinnému výsledku.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady:
„Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 1. – 2. krok vedenia zmeny“
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 5. – 6. krok vedenia zmeny

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Toto školenie je zamerané na rozvoj líderských schopností v oblasti riadenia zmien. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom lepšie pochopiť a aplikovať ďalšie dva kroky vedenia zmeny podľa Johna Kottera.
Piatym krokom vedenia zmeny je posilnenie a delegovanie právomocí, kde líder deleguje právomoci a zodpovednosť členom tímu, aby sa aktívne zapojili do realizácie zmeny. Šiestym krokom je vytváranie krátkodobých víťazstiev, kde líder vytvára malé, ale účinné kroky k dosiahnutiu celkového cieľa, čím posilňuje motiváciu a podporu členov tímu.
Školenie bude zahŕňať praktické ukážky, diskusie a príklady, ktoré pomôžu účastníkom rozvinúť svoje schopnosti v oblasti delegovania právomocí a vytvárania krátkodobých víťazstiev. Toto školenie je dôležité pre všetkých, ktorí sa snažia viesť zmeny vo svojich organizáciách k úspešnému a účinnému výsledku.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady:
„Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 1. – 2. krok vedenia zmeny“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 3. – 4. krok vedenia zmeny“
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org

Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 7. – 8. krok vedenia zmeny

Čo sa dozviete na tomto kurze:
Školenie „Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 7. – 8. krok vedenia zmeny“ by malo poskytovať lídrom praktické návody pre nasledujúce kroky:
Siedmy krok: Využitie výsledkov a podpora ďalších zmien: V tejto časti školenia sa lídri naučia, ako využiť úspechy dosiahnuté počas procesu zmeny na podporu ďalších zmien v organizácii.
Ôsmy krok: Zakotvenie nových postupov do firemnej kultúry: Lídri sa na tejto časti školenia naučia, ako zabezpečiť, aby nové postupy a procesy boli trvalou súčasťou firemnej kultúry a aby sa stali bežnými praktikami v organizácii.
Cieľom tohto školenia je poskytnúť lídrom praktické zručnosti a nástroje, ktoré im pomôžu uskutočniť tieto kroky a zabezpečiť úspešné zavedenie zmien v ich organizáciách.

Pre koho je kurz určený: vedúci tímov, manažéri, lídri
Podmienka účasti/predpoklady:
„Vedenie a riadenie zmeny „s človekom v strede“ – ÚVOD“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 1. – 2. krok vedenia zmeny“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 3. – 4. krok vedenia zmeny“,
„Náš ľadovec sa roztápa – vedenie zmeny podľa Johna Kottera – 5. – 6. krok vedenia zmeny“
Trvanie: 3 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 20

Informácie o cene a dostupných termínoch si môžete vyžiadať mailom na info@useyourtalents.org