USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Mgr. Miriam Šandorová

Svoje štúdium som venovala odboru andragogika, najprv na bakalárskom stupni na UK v Bratislave a na magisterskom v Brne na MUNI. Rozvoj ľudskej osobnosti je pre mňa fascinujúci proces, ktorého túžim byť súčasťou. Darí sa mi to v práci, kde vzdelávame, rozvíjame a facilitujeme prostredníctvom gamifikácie, teda zážitkového učenia, rôzne pracovné tímy, jednotlivcov alebo celé firmy. V minulosti som sa venovala dobrovoľníctvu v rámci rozvoja detí a mládeže a absolvovala som dvojročnú líderskú školu, čo vo mne vzbudilo prvotný zápal byť tam, kde sa veľké veci dejú. Sledovať rozvoj ľudí, v ktorom spoznávajú samých seba, je výsada, ktorej som sa rozhodla byť súčasťou. A Gallup Strenghts Coach certifikácia je pre mňa tým spôsobom.

Moje talenty