USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Mgr. Jozef Palaščák, PhD.

Študoval som literárnu vedu, z ktorej som získal doktorát, učil som na troch fakultách dvoch univerzít a napísal som štyri zbierky poézie. Viac ako desať rokov som pracoval ako redaktor, grafik a copywriter v médiách.

Paralelne s tým som sa 20 rokov v dobrovoľníctve venoval rozvoju ľudí a uvedomujem si, že najlepším produktom nášho tímu nebola naša služba, ale to, kým sa ľudia vďaka nej stali – aj my, ako dobrovoľnícky tím asi 30 ľudí, ktorý som 10 rokov viedol.

Túto komplexnú skúsenosť prinášam do platformy Use Your Talents, aby vďaka nej ľudia prišli na to, kým sú. Aby vďaka svojej jedinečnosti, ktorú mám tú česť s nimi objavovať ako certifikovaný Gallup kouč silných stránok, rozvinuli svoje talenty a obohatili sebou svet.

Moje talenty