USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

PaedDr. Mária Grajcárová

Som absolventkou fakulty humanitných a prírodných vied, pracovala som ako učiteľka a neskôr ako projektová manažérka v mládežníckej organizácii. Mám skúsenosti s leadershipom, s organizáciou voľnočasových aktivít pre rôzne vekové kategórie. Vyše 20 rokov sa venujem vzdelávacím aktivitám a sprevádzaniu ľudí ako dobrovoľníčka. Na talentovom prístupe ma najviac oslovuje možnosť odkrývať ľuďom ich jedinečnosť, sprevádzať ich spoznávaním samých seba a objavovať, ako lepšie rozumieť sebe aj druhým. To, že som sa stala certifikovanou koučkou Gallup, ma posúva do ďalších možností v službe ľuďom.

Moje talenty