USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Talentový expert

Ing. Helena Priesolová

Som absolventkou Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Slovo „rozvoj“ ma vždy priťahovalo a zostávam mu verná v pracovnom i osobnom živote. Pracujem ako manažérka pre vzdelávanie a rozvoj v neziskovej organizácii. Rada prepájam pracovné skúsenosti z verejnej správy, neziskového i súkromného sektora. Angažujem sa v oblasti rozvoja detí a mládeže organizovaním animačných programov i dobročinných podujatí. Mám skúsenosti a akreditované vzdelanie v projektovom manažmente. Rada vytváram vlastné projekty, v ktorých pomáham ľuďom nachádzať svoj potenciál. Najviac ma baví tvoriť a lektorovať programy osobného rozvoja a prepájať v nich talentový a koučovací prístup, leadership, pozitívnu psychológiu a neurovedu. V projekte Spokojná som sa rozhodla podporovať ženy na ceste za životnou spokojnosťou vo vzťahu k sebe, k ľuďom i v duchovnej oblasti. Rada prinášam silné osobné uvedomenia, v čom mi pomáha aj certifikácia talentovej expertky by Use Your Talents.

Moje talenty