USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Riaditeľ pražskej pobočky UYT

Michael Koch

Nielen vďaka štyrom súrodencom som zvyknutý na živé prostredie, čo mi v kombinácii so skautingom prinieslo schopnosť adaptovať sa a efektívne fungovať v skupinách. Ako manažér, lektor, moderátor a marketér sa zameriavam na princípy, ktoré uplatňujem v rodičovstve a v manželstve rovnako ako v biznise. Mám skúsenosti s vedením tímov a osobne som sa staral o klientov z radov popredných českých spoločností.

Vo voľnom čase hrám na klavíri, gitare, som aktívny vo svojej cirkevnej komunite, rád varím, jem a podľa toho aj vyzerám.

Všetky tieto skúsenosti a záujmy sa odrážajú v mojej práci, kde je kľúčové viesť tímy s úsmevom a starostlivo dohliadať na chod projektov. Moja vášeň pre talenty sa prejavuje nielen v záujme o talentové súťaže, ale teraz aj vo vedení pražskej pobočky Use Your Talents.

Moje talenty