USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Talentový expert

Mgr. Lucia Balgová

Verím, že „ŽIVOT PRINÁŠA POZNANIE A POZNANIE ZLEPŠUJE ŽIVOT.“ Sprevádzam ľudí za poznaním prostredníctvom tréningov a dlhodobých rozvojových programov. Teší ma, keď vidím, ako vďaka novým poznatkom zažívajú vlastné „aha“ momenty, zlepšujú si medziľudské zručnosti a postupne menia svoje postoje a nefunkčné vzorce správania. Moje hodnoty (nielen) na tréningoch sú ĽUDSKOSŤ, RADOSŤ, INŠPIRÁCIA a VYUŽITEĽNOSŤ.

Vyštudovala som andragogiku a vzdelávaniu dospelých som ostala verná – najprv v korporáte na strane klienta, neskôr na strane dodávateľa. Životná cesta ma vedie a posúva vpred – ako človeka aj profesionála. Talentový prístup mi umožnil nahliadnuť na seba inak a ako certifikovaný Talentový expert spolupracujúci s Use Your Talents som inovovala svoje krédo: „POZNANÍM SEBA ZLEPŠUJEŠ SVOJ ŽIVOT.“

Moje talenty