USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Talentový expert

Ing. Petronela Grajciarová

Vyštudovala som Environmentalistiku a manažment životného prostredia, môj život sa však od tejto profesie ubral úplne iným smerom. Žila som nejaký čas vo Veľkej Británii, pracovala som v korporátnom prostredí, ale svoj dream job som objavila v oblasti neziskového sektora. Takmer 9 rokov som pracovala v neziskovej organizácii, kde som sa venovala mladým ľuďom, tvorbe a príprave akreditovaných vzdelávacích programov, networkingu a budovaniu vzťahov s rôznymi partnermi a členmi organizácií venujúcich sa práci s mládežou. Momentálne pracujem ako personálny a projektový manažér v organizácii IPčko, o.z. Zistila som, že práca s ľuďmi ma naozaj baví a že sa jej chcem naplno venovať či už vo svojej profesii, alebo ako certifikovaná talentová expertka by Use Your Talents. Vďaka talentovému prístupu som pred pár rokmi objavila svoje talenty a to mi zmenilo život. Pri práci s ľuďmi si uvedomujem, že kľúčom je objaviť svoj potenciál a zamerať ho tým správnym smerom. Môj prvý talent je zameraný na rozvoj druhých, preto chcem pomáhať ľuďom objaviť ich talenty, premieňať ich na silné stránky, ktoré dokážu využiť nielen vo svojej práci, ale aj vo vzťahoch a v rodine.

Moje talenty