USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Jaroslav Dodok

Od 13-tich rokov sa venujem marketingu, médiám a vzdelávaniu. Vediem marketingovú agentúru Mavio Media s.r.o. a rozvojový program Show your talent, ktorý vyhlásila Nadácia Pontis v roku 2019  za jeden z 15-tich najinovatívnejších vzdelávacích projektov na Slovensku. Vďaka nemu môžu každý rok objaviť svoje talenty desiatky stredoškolákov a ich učiteľov. 
Som Gallup® Certified Strengths Coach, prešiel som tiež interným certifikačným školením platformy Use Your Talents – Talent Practicioner. Absolvoval som akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR – Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých ľudí a rozvojový program 4 základní role leadershipu od Franklin Covey.
Mojim životným poslaním je pomáhať mladým ľuďom objavovať svoje talenty a firmám spôsoby, ako sa lepšie presadiť na trhu. Veľmi rád pracujem s lídrami, manažérmi, ale aj s podnikateľmi či už ako kouč, lektor či consultant. Aktuálne vediem pobočku UYT v Banskej Bystrici.

Moje talenty