USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Bc. Eduard Filo

Viac ako 10 rokov pracujem s dobrovoľníkmi a mládežou v rámci neformálneho a zážitkového vzdelávania. Vediem neziskovú organizáciu s členskou základňou takmer 9000 ľudí. Ako lektor rozvojových programov sa zameriavam najmä na témy Leadershipu, osobného poslania a tímovej spolupráce. Absolvoval som certifikované výcviky vo Franklin Covey – Leadership, na Business Coaching College – ACSTH podľa ICF so zameraním na business koučing, som držiteľom ECo-C. Som certifikovaný ako Talentový Expert by Use Your Talents. Ako mentor sprevádzam ľudí v Life témach a mentoring talentov v platforme Use Your Talents je pre mňa prirodzeným pokračovaním v rozvoji a službe ľuďom.

Moje talenty