USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Ing. Eva Hrešková, PhD.

Vyštudovala som finančný manažment, no vždy som mala bližšie k tvorivej práci a práci s ľuďmi. Fascinuje ma originalita jednotlivcov a tiež synergia, ktorá vzniká vo vzťahoch a tímovej práci. Aj vďaka mojim talentom ma priťahoval neziskový sektor, v ktorom doteraz pôsobím. Stála som pri zrode projektu Godzone a v súčasnosti pracujem pre Spoločenstvo Martindom. Mám skúsenosti aj s prácou v médiách. Kdekoľvek som pôsobila, videla som, akú neuveriteľnú silu má povzbudenie. Pre mňa je talentový mentoring úžasnou možnosťou povzbudzovať a dvíhať ľudí vďaka nahliadnutiu do ich talentov a rozvoja ich silných stránok. Som certifikovaná ako Talentový Expert by Use Your Talents.

Moje talenty