USE YOUR TALENTS

GGSC kurz učí odomykať skutočný potenciál človeka

Mgr. Miriam Šandorová

Gallup Global Strengths Coach kurz sa konal v Bratislave už po druhýkrát. Mala som možnosť zúčastniť sa oboch školení, prvý raz ako účastník, druhýkrát ako dvojka k Jozefovi Kokoškovi, ktorý celý kurz viedol. Na kurze sa stretli ľudia, ktorí sa vo svojej profesijnej či dobrovoľníckej praxi venujú rozvoju ľudí, a to rôznou formou – mentoringom, koučingom, na L&D pozíciách, v líderských tímoch, dobrovoľníckych aktivitách alebo kdekoľvek inde. Ich cieľom je byť pri ľuďoch, pomáhať im nájsť seba, svoje talenty a poslanie a umožniť im rásť.

Kurz trvá 4 a pol dňa, prebieha v uvoľnenej priateľskej atmosfére plnej rozhovorov, otázok a odpovedí a nových informácií. Z mojej strany sú najzaujímavejšie individuálne talentové koučingy, počas ktorých účastníci spolu sedia vo dvojiciach a navzájom si kladú otázky. Učíme sa pritom, ako vyzerá kombinácia talentov toho druhého, ako sa v jeho živote prejavujú a ako s nimi môže pracovať. Zisťujeme, aký sme kouč, ako sa pýtať zvedavé a hlboké otázky, ako pracujeme s tichom. A nakoniec vlastne hľadíme do svojho vnútra, na svoje talenty, na to, ako ich osobne využívame, ako s nimi pracujeme, kde máme miesta, na ktorých chceme pracovať a ako svojimi talentami obohacujeme ľudí okolo seba. Takýchto chvíľ žasnutia nad osobnosťou každého jednotlivca, nad tou svojou, nad každým talentom je v kurze naozaj veľa! Otvára oči.

Kurz v sebe nesie aj hodinové individuálne stretnutie s certifikovaným koučom silných stránok, 6 vlastných samostatných individuálnych koučingov a, nakoniec, samotný test na dokončenie certifikácie a upevnenie kľúčových myšlienok Gallup koučingu silných stránok.

Je skvelé, čo všetko v sebe CliftonStrengths® nesie. Nie je to len dotazník, ktorý ma popíše alebo ktorým zistím, v čom som dobrá. Je to nástroj, ktorý otvára dvere do môjho vnútra, odomyká potenciál a uvoľňuje ho v plnej šírke. Kurz GGSC zase vedie k odomykaniu potenciálu v druhých ľuďoch. Prináša nielen objavenie jedinečnosti toho druhého, ale hlavne jeho hodnoty. Hodnoty, ktorú v sebe nosí a ktorou je pre tento svet. A ak je toto pre vás cieľom, GGSC kurz je priamou cestou k nemu.