GGSC

GALLUP GLOBAL
STRENGTHS COACH COURSE

BRATISLAVA

9. – 13. októbra 2023

Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí rozvíjajú druhých a vedú mentoringové alebo koučingové rozhovory – vrátane vzdelávačov, lídrov a manažérov či nezávislých profesionálnych koučov.

AKO TO BUDE VYZERAŤ?

Kurz bude vedený v slovenčine a v češtine prezenčnou
formou a bude pozostávať z týchto častí:

1.

Samotné štyri a poldňové školenie

2.

Jedno 60-minútové individuálne stretnutie
s koučom silných stránok certifikovaným spoločnosťou Gallup

3.

5 samostatných individuálnych talentových koučingov

4.

Test v angličtine, ktorý nebude časovo obmedzený a postačuje priemerná úroveň cudzieho jazyka

ZÍSKATE OD KURZU

vedecké podklady, odborné znalosti, techniky, nástroje, prax a skúsenosť, ktoré potrebujete na to, aby ste pozitívne ovplyvnili životy ľudí na základe ich silných stránok

zručnosti, vďaka ktorým pomôžete ľuďom, ktorých koučingom sprevádzate, lepšie pochopiť ich talenty a silné stránky, prejsť výzvami, posúvať sa vpred, keď sú zaseknutí, a dosiahnuť svoj maximálny potenciál

množstvo materiálov v digitálnej a fyzickej forme pre individuálny i tímový koučing a koučing manažérov

časovo neobmedzený prístup k veľkému objemu materiálov, ktoré sú k dispozícii len pre certifikovaných koučov

zľavy na nákup kódov k dotazníku CliftonStrengths

medzinárodný certifikát Gallup Certified Strengths Coach

Účastníci, ktorí úspešne skončia tento kurz, môžu získať
profesionálne akreditované hodiny od ICF, HRCI a SHRM.

LEKTORI GGSC KURZU

Vedúci platformy Use Your Talents
Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

CEO LIPA Coaching & Consulting
Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

CEO LIPA Coaching & Consulting
Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

TERMÍNY & VSTUPENKY

BRATISLAVA

9. – 13. októbra 2023

PRAHA

6. – 10. novembra 2023

Cena:
5600 € + DPH (137 000 Kč + DPH)

Zvýhodnená cena pre prvých 15 účastníkov:
4900 € + DPH (120 000 Kč + DPH)

V prípade otázok nás kontaktujte na emailovej adrese jozef.kokoska@useyourtalents.org alebo využite nezáväznú konzultáciu.