GGSC

GALLUP GLOBAL
STRENGTHS COACH COURSE

PRAHA

30. 9. – 4. 10. 2024

BRATISLAVA

21. – 25. 10. 2024

Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí rozvíjajú druhých a vedú mentoringové alebo koučingové rozhovory – vrátane vzdelávačov, lídrov a manažérov či nezávislých profesionálnych koučov.

AKO TO BUDE VYZERAŤ?

Kurz bude vedený v slovenčine a v češtine prezenčnou
formou a bude pozostávať z týchto častí:

1.

Samotné päťdňové školenie

2.

Jedno 90-minútové individuálne stretnutie
s koučom silných stránok certifikovaným spoločnosťou Gallup

3.

Trojhodinová príprava na záverečný test

4.

Test v angličtine, ktorý nebude časovo obmedzený a postačuje priemerná úroveň cudzieho jazyka

ZÍSKATE OD KURZU

vedecké podklady, odborné znalosti, techniky, nástroje, prax a skúsenosť, ktoré potrebujete na to, aby ste pozitívne ovplyvnili životy ľudí na základe ich silných stránok

zručnosti, vďaka ktorým pomôžete ľuďom, ktorých koučingom sprevádzate, lepšie pochopiť ich talenty a silné stránky, prejsť výzvami, posúvať sa vpred, keď sú zaseknutí, a dosiahnuť svoj maximálny potenciál

množstvo materiálov v digitálnej a fyzickej forme pre individuálny i tímový koučing a koučing manažérov

časovo neobmedzený prístup k veľkému objemu materiálov, ktoré sú k dispozícii len pre certifikovaných koučov

zľavy na nákup kódov k dotazníku CliftonStrengths

medzinárodný certifikát Gallup Certified Strengths Coach

Súčasťou kurzu je aj talentový dotazník CliftonStrengths All 34 s 27 stranovým reportom v slovenčine. Počas celého školenia je zabezpečené občerstvenie počas prestávok a výborný obed. Spoločný program sa začína o 8:00 a končí o 17:00 h. Okrem pondelka, kedy sa začína o 8:30, a okrem piatku, kedy sa končí o 15:00 h.

Účastníci, ktorí úspešne skončia tento kurz, môžu získať profesionálne akreditované hodiny od ICF, HRCI a SHRM.

LEKTOR GGSC KURZU

RNDr. Jozef Kokoška

Vedúci platformy Use Your Talents,
Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Pôsobím ako lektor, mentor, konzultant a kouč v oblasti talentov i riadenia a vedenia zmeny. Som certifikovaný ako Gallup®-Certified Strengths Coach. V minulosti som bol niekoľko rokov generálnym riaditeľom divízie implementácie strategických programov v spoločnosti Accenture. Napriek tomu, že mám vyštudovanú matematiku a mnohé pracovné skúsenosti z rôznych oblastí, skúsenosti s riadením a líderstvom vo veľkej firme a moja práca ma bavila a nachádzal som v nej zmysel, až pred 50-kou, keď som sa stretol s talentovým prístupom, som objavil to povolanie, ktoré mám vpísané do srdca. Som až dojatý, keď vidím, k čomu vedie spoznanie a prijatie svojich talentov, aký úžasný potenciál to v ľuďoch odkrýva a uvoľňuje.

RECENZIE ÚČASTNÍKOV

Jaroslav Dodok

CEO Mavio Media, Gallup Certified Strengths Coach

„Každý z nás má talenty. To už vieme. A po tomto školení aj to, že keď ich človek rozvíja, má preukázateľne kvalitnejší život, vyššiu produktivitu práce a jeho firma väčší zisk či mieru filantropie. Bolo to naozaj intenzívne školenie. Veľa inšpirácie, množstvo dát, výskumov či nových nástrojov.“

Katarína Slováková

HR Business Partner Expert pre pobočky mBank v Čechách a na Slovensku, Gallup Certified Strengths Coach

„GGSC kurz odporúčam predovšetkým tým, ktorí sú pripravení objaviť vlastnú jedinečnosť. Porozumieť tomu, ako efektívne využiť svoj potenciál, a osvojiť si tiež schopnosť ukázať cestu k úspechu aj iným.“

Mária Grajcárová

Projektová manažérka, lektorka, Gallup Certified Strengths Coach

„Po stretnutí s talentovým prístupom som okamžite vedela, že do toho chcem ísť. Najviac ma na ňom oslovilo, že vyzdvihuje jedinečnosť človeka a dá sa aplikovať na každú oblasť života. Prirodzenou súčasťou bolo absolvovanie kurzu GGSC a následná certifikácia Gallup Strengths Coacha. Kurz odporúčam všetkým, ktorí vidia zmysel v rozvíjaní ľudí, v ich sebapoznaní, v pomoci objavovať druhým ich jedinečnosť. Mne otvoril nové možnosti sebarealizácie, ktorá mi dáva zmysel.“

Barbora Palaščák

COO Business Park Slimák, Image Consultant, Gallup Certified Strengths Coach

„Po piatich nezabudnuteľných dňoch strávených na kurze GGSC som získala uistenie, že KAŽDÝ z nás má v sebe nevídanú silu, ktorú stačí oslobodiť a vedieť cielene používať, know-how ako na to, znalosti, množstvo študijných materiálov, praktických cvičení, prístup do celosvetovej siete koučov, rady od TOP špecialistov na Slovensku, certifikáciu s medzinárodnou platnosťou a presvedčenie: „JE TO MOŽNÉ“ = skutočne, môj život, život mojich klientov a obchodných partnerov, firiem, organizácií, môže dosiahnuť EXCELENTNOSŤ. Nemôžem nespomenúť aj podporu komunity úžasných ľudí, ktorí žijú svoje talenty a súčasne rozvíjajú talenty iných na dennej báze.“

Marianna Seman

Gallup Certified Strengths Coach  

„Na GGSC som sa prihlásila kvôli svojmu synovi, ktorý mi tvrdil, že nemá nijaký talent. Keď si niekto o sebe myslí, že nemá nijaké výnimočné schopnosti, napríklad, na šport, hudbu alebo niečo podobné, môže sa cítiť v tomto svete menejcenný alebo nepodstatný. A predsa to tak nie je, práve naopak. Každý má v sebe neskutočne veľký potenciál, na ktorom sa dá stavať. A nie iba vzdušné zámky, no krásny a plnohodnotný život, ak sám o sebe vie v čom je dobrý. Moment! Nie dobrý, ale ten najlepší. Môj syn to už vie a je na skvelej ceste napredovať.“

TERMÍNY & VSTUPENKY

PRAHA

30. 9. – 4. 10. 2024

BRATISLAVA

21. – 25. 10. 2024

Cena:
5600 € + DPH (137 000 Kč + DPH)

Zvýhodnená cena pre prvých 15 účastníkov:
4900 € + DPH (120 000 Kč + DPH)

V prípade otázok nás kontaktujte na emailovej adrese jozef.kokoska@useyourtalents.org alebo využite nezáväznú konzultáciu.