USE YOUR TALENTS

GGSC kurz učí odemykat skutečný potenciál člověka

Mgr. Miriam Šandorová

Gallup Global Strengths Coach kurz se konal v Bratislavě již podruhé. Měla jsem možnost zúčastnit se obou školení, poprvé jako účastník, podruhé jako dvojka k Josefovi Kokoškovi, který celý kurz vedl. Na kurzu se setkali lidé, kteří se ve své profesní či dobrovolnické praxi věnují rozvoji lidí, a to různou formou – mentoringem, koučinkem, na L&D pozicích, v lídrských týmech, dobrovolnických aktivitách nebo kdekoli jinde. Jejich cílem je být u lidí, pomáhat jim najít sebe, své talenty a poslání a umožnit jim růst.

Kurz trvá 4 a půl dne, probíhá v uvolněné přátelské atmosféře plné rozhovorů, otázek a odpovědí a nových informací. Z mé strany jsou nejzajímavější individuální talentové koučinky, během kterých účastníci spolu sedí ve dvojicích a navzájem si kladou otázky. Učíme se přitom, jak vypadá kombinace talentů toho druhého, jak se v jeho životě projevují a jak s nimi může pracovat. Zjišťujeme, jaký jsme kouč, jak se ptát zvědavé a hluboké otázky, jak pracujeme s tichem. A nakonec vlastně hledíme do svého nitra, na své talenty, na to, jak je osobně využíváme, jak s nimi pracujeme, kde máme místa, na kterých chceme pracovat, a jak svými talenty obohacujeme lidi kolem sebe. Takových chvil žasnutí nad osobností každého jednotlivce, nad tou svou, nad každým talentem je v kurzu opravdu hodně! Otevírá oči.

Kurz v sobě nese i hodinové individuální setkání s certifikovaným koučem silných stránek, 6 vlastních samostatných individuálních koučinků, a nakonec samotný test na dokončení certifikace a upevnění klíčových myšlenek Gallup koučinku silných stránek.

Je skvělé, co všechno v sobě CliftonStrengths® nese. Není to jen dotazník, který mě popíše nebo kterým zjistím, v čem jsem dobrá. Je to nástroj, který otevírá dveře do mého nitra, odemyká potenciál a uvolňuje jej v plné šíři. Kurz GGSC zase vede k odemykání potenciálu v druhých lidech. Přináší nejen objevení jedinečnosti toho druhého, ale hlavně jeho hodnoty. Hodnoty, kterou v sobě nosí a kterou je pro tento svět. A pokud je toto pro vás cílem, GGSC kurz je přímou cestou k němu.