USE YOUR TALENTS

Postup pre úspešné vyplnenie Talentového dotazníka

Postup pre úspešné vyplnenie Talentového dotazníka

Pre nových zákazníkov Gallup

1. Prejdite na stránku na uplatnenie prístupového kódu. V pravom hornom rohu si môžete zvoliť váš jazyk (slovenčina nie je v ponuke).

2. Zadajte Váš prístupový kód
Tento kód ste dostali e-mailom pri nákupe dotazníka v e-shope alebo od vašej organizácie.

3. Na obrazovke pri prihlásení Kliknite na Vytvořte si účet

4. Zadajte svoje údaje pre vytvorenie Gallup účtu

 • Použite e-mail, ku ktorému budete mať prístup i v budúcnosti
  (pokiaľ chcete mať ku Gallup účtu trvalý prístup).
 • Ako Uživatelské jméno odporúčame použiť tiež tento Váš e-mail.

5. Odpovedzte na bezpečnostné otázky.
Otázky vám pomôžu, keď zabudnete heslo pri jeho obnovení.

6. Overte svoj e-mail

7. Overením vášho e-mailu ste vytvorili svoj účet na Gallup-e
Stlačte na POKRAČOVAT pre definitívne uplatnenie svojho kódu

8. Vyberte voľbu Spusťte hodnocení CliftonStrengths a stlačte pokračovať

9. Vyberte jazyk
Jedná sa o jazyk, v ktorom budete vyplňovať dotazník.

 • Slovensky hovoriaci zákazníci musia použiť češtinu, alebo im najbližší jazyk zo zoznamu, pretože dotazník nie je v slovenčine.
 • Túto voľbu už nepôjde neskôr zmeniť.
 • POZOR, niekedy môžu zákazníci chybne zvoliť jazyk Slovenščina, ktorá je pre jazyk slov-i-nský. (Pokiaľ ste omylom zvolili tuto voľbu a dotazník na vás hovorí slovinsky, prerušte dotazník a kontaktujte podpora@useyourtalents.org)

10. Vyberte krajinu, kde žijete
Nenechajte sa prosím odradiť tým, že zoznam nie je abecedne zoradený.

11. Zvoľte odpoveď o prehlásení súhlasu
Pre spracovanie a ďalšiu prácu s dotazníkom potrebujeme Váš súhlas.

12. Zvoľte váš materinský jazyk
Pokiaľ je vaším rodným jazykom slovenčina, budete nútený zvoliť voľbu JINÝ.

13. Pozorne si prečítajte uvedené „Inštrukcie k vyplneniu hodnotenia CliftonStrengths“
Na každú otázku budete mať 20 sekúnd. Po spustení dotazníka už nejde dotazník zastaviť.

Pre úspešné vyplnenie vám pomôže vedieť:

 • Pokiaľ na otázku nestihnete odpovedať, nie je to problém.
 • Pokiaľ nechcete vybrať ani jeden z oboch výrokov, nebojte sa odpovedať neutrálne.
 • Neutrálna odpoveď by ale mala byť použitá minimálne, aby mal systém čo hodnotiť.
 • Odpovedajte úprimne tak, ako odpoveď vnímate – nesnažte sa dávať také odpovede, ako by ste chceli v daných situáciách reagovať, ale ako to v skutočnosti je.
 • Na vyplnenie dotazníka budete potrebovať približne hodinu. Vyhraďte si tento čas, aby vás nikto nerušil.
 • V prípade výpadku internetového pripojenia sa budete môcť opäť prihlásiť k svojmu Gallup účtu a dotazník dokončiť od miesta na ktorom ste skončili. (Viď sekcia riešenie problémov nižšie.)

14. Po kliknutí na tlačidlo DALŠÍ už spustíte dotazník

 • Nasledujúci obrázok ukazuje prvú otázku dotazníka
 • Hore je ukazovateľ s percentami dokončenia dotazníka 1% – 100%
 • Každá otázka obsahuje dva výroky – vyberte si ktorý vás popisuje lepšie.
 • A zvoľte, ako silno vás výrok popisuje.
 • A teraz už môžete začať…

Prajeme príjemný zážitok pri vyplňovaní dotazníka a veľa úspechov pri používaní vašich silných stránok.

V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať e-mailom na podpora@useyourtalents.org

USE YOUR TALENTS

Čo robiť, keď sa niečo pokazilo

A. Výpadok internetového pripojenia alebo prerušenia dotazníka

Pokiaľ ste boli nútený vyplňovanie dotazníka prerušiť, môžete sa prihlásiť k svojmu vytvorenému Gallup účtu a pokračovať od miesta na ktorom ste skončili.

1. Prihláste sa do účtu na adrese login.gallup.com (Vpravo hore je voľba jazyka.)

2. Kliknite na tlačidlo ŽIVOTOPIS
priamo na hlavnej stránke vášho Gallup účtu. To spustí pokračovanie vášho dotazníka.

(Text: „Jste zváni: Hodnocení CliftonStrengths“ znamená „Pokračujte v hodnotení CliftonStrengths“. A ako ste sa dovtípili, tlačidlo ŽIVOTOPIS znamená DOTAZNÍK. Opravy textov sú prisľúbené firmou Gallup.)

3. Pokračujte vo vypĺňaní
Dotazník bude pokračovať od miesta na ktorom ste skončili.

B. Potreba dotazník reštartovať (začať znovu)

Pokiaľ sa v priebehu vyplňovania dotazníka stalo niečo nepredvídateľného a vy potrebujete dotazník reštartovať a začať od začiatku, kontaktujte nás e-mailom na podpora@useyourtalents.org a popíšte svoj problém.

(Kontaktujte nás z e-mailu na ktorom došlo k problému a uveďte Váš zakúpený kód. Ďakujeme.)

C. Vypnutie 20 sekundového limitu v dotazníku

V mimoriadnych prípadoch, keď užívateľ nie je schopný vyplniť dotazník s limitom 20 sekúnd na otázku, je možné tento limit vypnúť. (Jazykové dôvody, dyslexia a pod.)

Pre vypnutie časového limitu 20 sekúnd je potrebné:

 1. Postupujte podľa úvodnej časti tohoto postupu „Postup pre úspešné vyplnenie…“

  (Urobte body 1 až 13) Zastavte sa na bode 13.

 2. Pred spustením dotazníka (bod 14) nás kontaktujte na e-maili podpora@useyourtalents.org s požiadavkou o vypnutie časového limitu.
  —————-
  ČAKANIE NA MAIL
  —————-
 3. Počkajte na e-mail s informáciou, že časový limit je odstránený.
  • O tento úkon žiadame Gallup, ktorý ho robí len počas pracovných dní.
  • Je potrebné počítať s časovým odstupom, ku ktorému môže v niektorých prípadoch prísť. Ďakujeme za trpezlivosť.
 4. Po odstránení časového limitu sa môžete prihlásiť na svoj Gallup účet
  • a vyplniť dotazník už bez časového obmedzenia.
  • Inštrukcie na pokračovanie obdržíte v e-maili.