USE YOUR TALENTS

Postup na vyplnenie talentového dotazníka

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností – kliknite na nadpis:

Ak ste nový používateľ a ešte ste si nevytvorili konto na Gallup.

Ak už máte TOP 5 talentov v konte Gallup a zakúpili ste si aktualizáciu na ALL 34, prihláste sa do konta, v ktorom máte svojich TOP 5.

Ak si chcete vytvoriť nový dotazník (ak už ste si ho v minulosti urobili), musíte si vytvoriť nové konto Gallup a použiť novú e-mailovú adresu.