USE YOUR TALENTS

Postup a uplatnenie kódu

Postup a uplatnenie prístupového kódu na talentový dotazník

Vážený klient, v tejto chvíli sa začína vaša cesta spoznávania a rozvíjania vašich talentov. Teším sa, že týmto procesom spolu prejdeme.

Dotazník CliftonStrengths, ktorý dáva do poradia talenty špeciálne pre vás, je silný online nástroj, ktorý pomáha ľuďom identifikovať, pochopiť a maximalizovať ich silné stránky. Toto nie je test, ale dotazník (assessment) – to znamená, že zodpoviete postupne na 177 otázok, kde naľavo a napravo sú vždy dva rôzne výroky, obidva si prečítate a rozhodnete sa, ktorý z nich viac platí konkrétne pre vás.

Nedajte sa pomýliť, že niekedy výroky vľavo a vpravo na prvý pohľad spolu nesúvisia. Vyberte si ten výrok, ktorý je vám viac prirodzený, pričom každý výrok – naľavo aj napravo – má svoju škálu intenzity súhlasu (úplne súhlasím, súhlasím viac, menej). Označte tú možnosť, ku ktorej sa najviac prikláňate. Keď sa neviete rozhodnúť medzi dvoma výrokmi, lebo vás obidva vystihujú v rovnakej miere, pokojne vyberte možnosť v strede („ani nesúhlasím, ani súhlasím“). Príklad je uvedený v kroku 14.

Na každú dvojicu výrokov budete mať 20 sekúnd, čo je dostatočný čas, aby ste si vybrali tak, ako to naozaj je, bez prílišného premýšľania a zvažovania. Ak by ste mali problém, ktorý ovplyvňuje vašu schopnosť čítať alebo pochopiť text dostatočne rýchlo (napríklad dyslexiu), dajte mi, prosím, vedieť, aby sme upravili časové limity na otázky.

Bude pre vás ľahšie, ak si tento dokument vytlačíte alebo ho budete mať na obrazovke a pred každým nasledujúcim krokom si prečítate, čo sa tu o ňom píše. Vyhnete sa tak prípadným nejasnostiam a komplikáciám. Keď sa po registrácii a oboznámení sa s postupom dostanete k samotnému dotazníku (v kroku 14-16 tohto postupu), sústreďte sa už len na jeho vyplnenie.

V prípade prerušenia spojenia, prípadne výpadku internetu, sa pozrite na krok 17.

Krok 18 popisuje, ako na stránke CliftonStrengths získať reporty v češtine a v angličtine.

Krok 19 ukazuje, ako môžete s ďalšími osobami zdieľať poradie svojich talentov.

Postup vypĺňania dotazníka (kroky 1-16)

1. Navštívte https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/home.aspx

2. Kliknite na „Redeem Code“ alebo „Uplatnit přístupový kód“ (ak sa vám to automaticky načítalo v češtine alebo ste povolili preklad do slovenčiny) vpravo v hornej časti obrazovky.

3. Na nasledujúcej obrazovke zmeňte jazyk vpravo hore na češtinu (ak sa to tak nestalo automaticky). Môžete použiť iný jazyk, ak je vám bližší – napr. poľštinu alebo maďarčinu. Zmení sa vám obrazovka.

4. Skopírujte a preneste prístupový kód: xxxxxxxxxxxxxxxx (zaslali sme vám ho mailom na vašu mailovú adresu) do okienka a potom kliknite na Pokračovat.

5. Ďalšiu obrazovku si prečítajte a stlačte ZAČÍT.

6. Následne sa vám ukáže registračná/prihlasovacia obrazovka. Ak sa objaví v angličtine prepnite do češtiny a stlačte VYTVOŘTE SI ÚČET alebo REGISTROVAT. Ukazujem tu dve možnosti, ako tá obrazovka môže vyzerať.

7. Na registračnej obrazovke vyplňte požadované údaje – odporúčam, aby ste do kolónky „uživatelské jméno“ zadali svoju e-mailovú adresu – a odkliknite, že ste sa zoznámili s „Prohlášením o ochraně osobních údajú“ (samozrejme si môžete kliknúť na link a prečítať toto prehlásenie). Hneď dole pod tým je jedna veta, ktorá zostala po anglicky: „I’d also like …“ a znamená: „Chcel by som byť medzi prvými, ktorí sa dozvedia o nových produktoch a službách spoločnosti Gallup. Viem, že sa z tohto odoberania noviniek môžem hocikedy odhlásiť“. Po tejto registrácii vám príde z Gallup-u správa na váš e-mail (skontrolujte aj spam/nevyžiadaná pošta), ktorú treba otvoriť a vykonať požadované kroky. Tento krok slúži na potvrdenie, že vaša e-mailová adresa existuje a máte k nej prístup.

8. Na nasledujúcej obrazovke si vyberte „Spusťte hodnocení CliftonStrengths!“

9. Nasledujúca obrazovka je dôležitá, lebo až na nej si vyberáte jazyk, v ktorom bude dotazník!

10. Na ďalšej stránke zakliknite „Souhlasím“, aby som videl poradie vašich talentov.

11. Ďalšiu obrazovku si prečítajte a všimnite si, že na každú otázku dotazníka budete mať 20 sekúnd, čo stačí práve na to, aby ste odpovedali bez dlhého rozmýšľania.

12. Na ďalších obrazovkách vyplňte dodatočné údaje o sebe. Výber krajiny, kde žijete, vás môže trochu pomýliť, lebo krajiny nie sú uvedené presne podľa abecedy. Takisto, materinský jazyk (slovenčina) tam zrejme nebude – dajte „jiný“.

13. Jedna otázka ostala v angličtine (budem tieto chyby reportovať na centrálu Gallup) – „Would you say that you love your job or not?“ – to znamená: „Povedali by ste, že máte rád/rada svoju prácu, alebo nie?“

14. Dostanete sa až na obrazovku „Instrukce k vyplnění hodnocení Clifton StrengthsFinder“, ktorú si pozorne prečítajte.
Po kliknutí „DALŠÍ“ na tejto obrazovke sa začína dotazník, kde budete mať na každú otázku 20s. V hornej časti sa bude ukazovať, na koľko percent ste dotazník už vyplnili.Nie je problém, ak viacero otázok nestihnete vyplniť v požadovanom čase. Výsledky budú aj tak správne (preto ten objem otázok). Vždy, keď 20 sekundový limit nedodržíte, vyskočí vám obrazovka, ktorá vás na to upozorní. Takisto nie je problém, ak dáte neutrálne odpovede na otázky (no nie na všetky).

15. V prípade, že nestihnete odpovedať, ukáže sa nasledujúca obrazovka. Keď ste pripravený pokračovať, stlačte „Ďalší“.

16. Pokračujte vo vypĺňaní dotazníka až do konca.

Postup pri prerušení vypĺňania dotazníka / Spôsob AKO SA DOSTAŤ K REPORTOM / ZDIEĽANIE DOTAZNÍKA S NIEKÝM (kroky 17-20):

17. Ak by ste z nejakého dôvodu prerušili vyplňovanie dotazníka, znova sa prihláste na https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/home.aspx použitím svojich prihlasovacích údajov. NEPOUŽÍVAJTE na návrat do dotazníka „Redeem Access Code“, pretože tento kód ste už použili a je už prepojený s vami. Vyhodilo by vám to chybu. Po prihlásení kliknite  na „Nabídka“ vľavo hore a kliknite na „Silné stránky“. Dostanete sa na obrazovku, kde si vyberiete: „TAKE OR RESUME ASSESSMENT“ (Vyplňte dotazník alebo pokračujte v jeho vypĺňaní).

18. Keď chcete vidieť svoje poradie talentov, prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov na: https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/home.aspx.

V rámci „Souhrn“ – máte svoje talenty v poradí a s popisom.
V rámci „Hlášení“ – môžete otvoriť a stiahnuť reporty, ktoré máte prístupné, a v jazyku, ktorý je navolený (niektoré reporty pri plnom zozname 34 talentov sú k dispozícii len po anglicky).
V rámci „Zdroje“ – môžete nájsť rôzne zaujímavé materiály od Gallup, ale v angličtine.
V rámci „Komunita“ – môžete vidieť zoznam talentov ľudí, ktorí s vami zdieľali poradie svojich talentov.

19. V prípade akýchkoľvek problémov mi volajte alebo píšte.

20. Zdieľanie svojho poradia talentov s niekým iným ako so mnou: po opätovnom prihlásení na https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/home.aspx prepnite na češtinu a ak nebudete rovno na stránke „Silné stránky“ ale na Gallup Access stránke, choďte do „NABÍDKA“ vľavo hore, vyberte si „Silné stránky“. Tam kliknite na „Community (Komunita)“ a „Users I’m sharing with (Uživatelé, se kterými sdílím)” a stlačte “Share Your CliftonStrengths (Sdílejte své hodnocení CliftonStrengths)”. Do poľa “Recipient’s Email Address (E-mailová adresa příjemce)” dajte emailovú adresu človeka, s ktorým chcete zdieľať poradie svojich talentov. Tomuto človeku príde výzva mailom, aby túto požiadavku na zdieľanie akceptoval. Takisto to môže akceptovať priamo na tej istej stránke.

So mnou výsledky zdieľať netreba (ak ste v kroku 10 nechali položku „Souhlasím“ vybranú). Ak sa niečo nepodarilo, dá sa so mnou zdieľať cez moju inú mailovú adresu: jozefkokoska@hotmail.com.