USE YOUR TALENTS

A. Postup pre nových zákazníkov Gallup

1. Prejdite na stránku na uplatnenie prístupového kódu. V pravom hornom rohu si môžete zvoliť váš jazyk (slovenčina nie je v ponuke).

2. Zadajte Váš prístupový kód
Tento kód ste dostali e-mailom pri nákupe dotazníka v e-shope alebo od vašej organizácie.

3. Na obrazovke pri prihlásení Kliknite na „Vytvořte si účet“

4. Zadajte svoje údaje na vytvorenie Gallup účtu

 • Použite e-mail, ku ktorému budete mať prístup i v budúcnosti
  (pokiaľ chcete mať ku Gallup účtu trvalý prístup).
 • Ako Uživatelské jméno odporúčame použiť tiež tento Váš e-mail.

5. Odpovedzte na bezpečnostné otázky.
Otázky vám pomôžu, keď zabudnete heslo pri jeho obnovení.

6. Overte svoj e-mail

7. Overením vášho e-mailu ste vytvorili svoj účet na Gallup-e a uplatnili ste svoj prístupový kód.
Stlačte na POKRAČOVAT

8. Vyberte voľbu Spusťte hodnocení CliftonStrengths a stlačte pokračovať

9. Vyberte jazyk
Ide o jazyk, v ktorom budete vyplňovať dotazník.

 • Slovensky hovoriaci zákazníci musia použiť češtinu, alebo im najbližší jazyk zo zoznamu, pretože dotazník nie je v slovenčine.

 • Túto voľbu už nepôjde neskôr zmeniť.

 • POZOR, niekedy môžu zákazníci chybne zvoliť jazyk Slovenščina, ktorá je pre jazyk slov-i-nský. (Pokiaľ ste omylom zvolili túto voľbu a dotazník na vás hovorí slovinsky, prerušte dotazník a kontaktujte podpora@useyourtalents.org)

10. Vyberte krajinu, kde žijete
Nenechajte sa, prosím, odradiť tým, že zoznam nie je abecedne zoradený.

11. Zvoľte odpoveď o prehlásení súhlasu
Pre spracovanie a ďalšiu prácu s dotazníkom potrebujeme váš súhlas.

12. Zvoľte váš materinský jazyk
Pokiaľ je vaším rodným jazykom slovenčina, budete nútený zvoliť voľbu JINÝ.

13. Pozorne si prečítajte uvedené „Inštrukcie k vyplneniu hodnotenia CliftonStrengths“
Na každú otázku budete mať 20 sekúnd. Po spustení dotazníka už nejde dotazník zastaviť.

Pre úspešné vyplnenie vám pomôže vedieť:

 • Pokiaľ na otázku nestihnete odpovedať, nie je to problém.
 • Pokiaľ nechcete vybrať ani jeden z oboch výrokov, nebojte sa odpovedať neutrálne.
 • Neutrálna odpoveď by ale mala byť použitá minimálne, aby mal systém čo hodnotiť.
 • Odpovedajte úprimne tak, ako odpoveď vnímate – nesnažte sa dávať také odpovede, ako by ste chceli v daných situáciách reagovať, ale ako to v skutočnosti je.
 • Na vyplnenie dotazníka budete potrebovať približne hodinu. Vyhraďte si tento čas, aby vás nikto nerušil.
 • V prípade výpadku internetového pripojenia sa budete môcť opäť prihlásiť k svojmu Gallup účtu a dotazník dokončiť od miesta na ktorom ste skončili. (Viď sekcia riešenie problémov nižšie.)

14. Po kliknutí na tlačidlo DALŠÍ už spustíte dotazník

 • Nasledujúci obrázok ukazuje prvú otázku dotazníka
 • Hore je ukazovateľ s percentami dokončenia dotazníka 1% – 100%
 • Každá otázka obsahuje dva výroky – vyberte si ktorý vás popisuje lepšie.
 • A zvoľte, ako silno vás výrok popisuje.
 • A teraz už môžete začať…

Prajeme príjemný zážitok pri vyplňovaní dotazníka a veľa úspechov pri používaní vašich silných stránok.

V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať e-mailom na podpora@useyourtalents.org