KURZ NA GALLUP KOUČE – AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Gallup Global Strengths Coach Course

Využijte jedinečné příležitosti stát se koučem silných stránek certifikovaným společností Gallup® prostřednictvím kurzu, který budou vést instruktoři z Use Your Talents!

V tomto čtyři a půldenním prezenčním kurzu se naučíte, jak koučinkem vést lidi k tomu, aby sami sebe lépe znali, aby vytvářeli silnější týmy, aby excelovali ve své kariéře a aby dosahovali lepších výsledků než kdykoli předtím.

USE YOUR TALENTS

Naše služby

Jsme tu pro vás. Rádi vás doprovodíme na cestě objevování a rozvíjení vašich talentů i talentů vašich týmů a kolektivů. Nabídku našich služeb umíme přizpůsobit vašim potřebám a možnostem.

use your talents

OSOBNOSTNÍ A TÝMOVÝ ROZVOJ

nejen pomocí CliftonStrengths od Gallup®

Nabízíme tři typy školení zaměřených na objevování, přijímání a rozvoj talentů u jednotlivců i v týmech a kolektivech. Tato nabídka zahrnuje tři individuální talentové rozhovory a tři týmové talentové workshopy, které vám mohou pomoci dosáhnout maximálního potenciálu ve vašem osobním a profesním životě s využitím vašich talentů.

1. Talentový dotazník CliftonStrengths od Gallup s reportem v češtině nebo ve slovenštině

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Zveme vás na vzrušující cestu objevování vašich talentů a vaší jedinečnosti! Talentem je v tomto pojetí myšleno to, jak přirozeně přemýšlíme, cítíme nebo se chováme. Každý člověk má talenty. Žádný z talentů není dobrý nebo špatný – talent je neutrální. Rozhodující je to, jak talenty v životě rozvíjíme a využíváme, jak s nimi pracujeme. Proto, abyste zjistili pořadí svých talentů (od 1. až po 34. talent), vám nabízíme tento produktový balík, který obsahuje následující části:

 • Úvodní video do talentového rozvoje
 • Přístup k talentovému dotazníku CliftonStrengths
 • Detailní talentový report v češtině/slovenštině

Úvodní video trvá méně než 25 minut a je úvodním školením do talentového rozvoje. Je dobré absolvovat ho předtím, než si člověk plánuje udělat talentový dotazník Gallup CliftonStrengths, nebo hned po něm – ještě předtím, než člověk absolvuje individuální talentový rozhovor s talentovým expertem Use Your Talents. Díky tomuto videu je potom individuální rozhovor ještě efektivnější.

Dostanete přístup k talentovému dotazníku CliftonStrengths s detailním postupem, který budete vyplňovat na stránce Gallup. Nemějte obavy – jelikož jde o dotazník, a ne o test, tak jsou všechny odpovědi „správné“, pokud vás vystihují.

Po vyplnění dotazníku vám vypracujeme a pošleme na váš e-mail zpětnou vazbu v češtině (případně ve slovenštině). Je to velmi podrobný 27stranový report, kde budete mít své talentové pořadí v češtině (ve slovenštině), detailní informace o vašich TOP 10 talentech a další zajímavosti.

Komu je tento kurz určen: každému zaměstnanci
Podmínka účasti/předpoklady: žádné
Trvání: 2 samostatné hodiny
Cena dohodou

NAJDITE svoji jedinečnost, která plyne z vašich talentů a silných stránek – Individuální talentový rozhovor č. 1

Co se v tomto rozhovoru dozvíte:

 • Pochopení svého talentového profilu
 • Pochopení toho, jak fungují podpisové a dominantní talenty ve vašem pracovním životě
 • Vytvoření talentového „indiánského“ jména specifického pro vás. Tato aktivita může sloužit také k vytvoření/potvrzení aktivit, které vám pomohou posunout vaše talenty směrem k silným stránkám.

Komu je tento kurz určen: každému zaměstnanci
Podmínka účasti/předpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvání: 1,5 hodiny
Cena dohodou

PŘIJMITE svoji jedinečnost, která plyne z vašich talentů a silných stránek – Individuální talentový rozhovor č. 2

Co se v tomto rozhovoru dozvíte:

 • Předtím, než mohou lidé záměrně investovat do svých talentů, musejí nejdříve ocenit rozmanitost a propletenost svých talentů.
 • Cílem tohoto rozhovoru bude podpora toho, aby lidé pozitivně ocenili význam svých talentů a převzali zodpovědnost za jejich používání.
 • Během rozhovoru se zaměříme na efektivní použití talentů v minulosti.
 • Použijeme vybrané nástroje a aktivity pro druhý talentový rozhovor – talentová mapa, kolo TOP 5 talentů apod.

Komu je ten rozhovor určen: každému zaměstnanci
Podmínka účasti/předpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník, Individuální talentový rozhovor č. 1
Trvání: 1,5 hodiny
Cena dohodou

ROZVIŇTE svoje talenty v silné stránky – Individuální talentový rozhovor č. 3

Co se v tomto rozhovoru dozvíte:

 • Zjistíte, jak zapojit talenty a úmyslně je přinášet do každodenního života.
 • Vysvětlíme vám, jak se do talentů dá cíleně investovat tak, abychom byli lépe vyzbrojeni pro dosažení svých cílů a abychom optimálně reagovali na naše každodenní situace a výzvy.
  • Talent * Investice do talentu = Silná stránka
  • Investice – čas, který trávíme praktikováním talentů, rozvíjením dovedností a budováním znalostí.
 • Výsledkem bude individuální rozvojový plán, který popíše kroky, jak použít talenty pro dosažení konkrétního cíle.

Komu je ten rozhovor určen: každému zaměstnanci
Podmínka účasti/předpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník, Individuální talentový rozhovor č. 1, Individuální talentový rozhovor č. 2
Trvání: 1,5 hodiny
Cena dohodou

POCHOPTE NAVZÁJEM své silné stránky – Týmový talentový workshop I.

Co se na tomto kurzu dozvíte:

 • Poznejte se navzájem přes TOP 5 talenty
 • Týmová talentová tabulka – nejsilnější talenty týmu, výjimečnost talentů jednotlivých členů týmu
 • Pořadí a síla talentových domén jednotlivců a celého týmu
 • Nejčastější talenty týmu – detailní vysvětlení
 • Výsledkem bude lepší vzájemné pochopení, uvědomění si rozdílů mezi členy týmu, které nám vadily, ale už nám nevadí.

Komu je tento kurz určen: týmům, které chtějí zlepšovat komunikaci v týmu, vzájemné poznávání se a odstranění případných problémů
Podmínka účasti/předpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvání: 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

SÍLA PARTNERSTVÍ založeného na silných stránkách – Týmový talentový workshop II.

Co se na tomto kurzu dozvíte:

 • Kontrastní talenty v týmu
 • Které talenty u sebe máme rádi a které nás frustrují
 • Jak využíváme svých TOP 5 talentů v práci
 • Výsledkem je vzájemné ocenění, přijetí a pochopení toho, že spolu dosáhneme více, když budeme navzájem těžit ze svých talentů

Komu je tento kurz určen: týmům, které chtějí zlepšovat komunikaci v týmu, vzájemné poznávání se a odstranění případných problémů
Podmínka účasti/předpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník, Týmový talentový workshop I.
Trvání: 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

VYCHÁZEJME SI VSTŘÍC na základě našich silných stránek – Týmový talentový workshop III.

Co se na tomto kurzu dozvíte:

 • Talentová mapa celého týmu – co každý potřebuje a co chce přinést – na základě svých talentů a silných stránek
 • Vycházejme si navzájem vstříc – přes vykonávání akcí a činností, které plní potřeby členů týmu a také přijímají to, co jednotliví členové chtějí přinést do týmu díky svým talentům a silným stránkám

Komu je tento kurz určen: týmům, které chtějí zlepšovat komunikaci v týmu, vzájemné poznávání se a odstranění případných problémů
Podmínka účasti/předpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník, Týmový talentový workshop I. a II.
Trvání: 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

use your talents

ENGAGEMENT A WELLBEING

Nabízíme devět druhů školení zaměřených na zvyšování angažovanosti členů týmu (Engagement) a zlepšování jejich blaha a prosperování v životě (Wellbeing). Některá školení jsou určena pro vedoucí týmy, manažery a lídry, část je určena pro týmy a část pro jednotlivce.

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Školení je zaměřeno na rozvoj týmové spolupráce a angažovanosti. V průběhu kurzu se účastníci naučí principy podporující spolupráci a vytváření dobrých týmových vztahů. Školení bude kombinovat teorii a praktické aktivity, jako jsou „stoličky“, „zákony týmové spolupráce“, aktivity na testování angažovanosti členů týmu a hravá aktivita „Cup Stack“.
Cílem školení je poskytnout účastníkům nástroje na rozvinutí týmové spolupráce a angažovanosti a podpořit rozvoj talentů a společných úspěchů. Výsledkem školení bude vyšší produktivita a efektivnější fungování týmu.

Komu je kurz určen: týmy
Podmínka účasti/předpoklady: dobrá nálada
Trvání: 2 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Toto školení je zaměřeno na rozvoj líderských dovedností. Cílem školení je pomoct týmovým lídrům dosáhnout vyšší míry angažovanosti a výkonu jejich týmu prostřednictvím implementace principů Q12 Gallup metodiky. Školení vychází z knihy „12 Elements of Great Managing“ a zahrnuje přehled a praktické ukázky 12 kroků, které mohou lídři použít ke zlepšení angažovanosti a výkonu svého týmu. Účastníci školení se naučí, jak zlepšit komunikaci, zvýšit motivaci a rozvinout silné vztahy s členy svého týmu. Na konci školení budou lídři schopni lépe využívat svoje líderské dovednosti, aby svůj tým vedli k úspěšným výsledkům.

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou i manažeři a lídři z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: žádné
Trvání: 6 hodin
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15
Cena dohodou

Co se během tohoto rozhovoru dozvíte:

Tento rozhovor je zaměřen na posílení výsledků získaných po absolvování školení „Zvyšování engagementu – 12 kroků výborného týmlídra a manažera“. Je to příležitost hlouběji se věnovat jedné nebo několika z dvanácti oblastí angažovanosti, které byly představeny během školení.
Prostřednictvím silných otázek a rozhovoru spolu budeme definovat stav, ve kterém se lídr a jeho tým momentálně nacházejí v této oblasti, a vytvoříme plán kroků na zlepšení angažovanosti týmu v diskutované oblasti. Cílem tohoto individuálního rozhovoru je poskytnout lídrovi konkrétní nástroje a strategie na využití v praxi za účelem dosažení vyšší míry angažovanosti a výkonu svého týmu.
Bylo by přínosné mít přehled o aktuálním stavu angažovanosti týmu a jeho členů. Využití výsledků Gallup Q12 dotazníku nebo podobného vám pomůže získat přesný obraz o oblastech, ve kterých je potřeba zlepšit angažovanost.

Komu je kurz určen: manažerům, lídrům všech úrovní, kteří chtějí vylepšit jednu nebo více z 12 oblastí engagementu svého týmu
Podmínka účasti/předpoklady: Absolvování kurzu Zvyšovaní engagementu – 12 kroků výborného týmlídra a manažera, Znalost situace v rámci engagementu v týmu, Optimální je i Gallup CliftonStrengths dotazník (není nutný – tento rozhovor se dá uskutečnit i bez něj)
Trvání: 1 hodina
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: 1
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Tento workshop je zaměřen na rozvoj profesionálního a osobního wellbeingu. Cílem workshopu je ukázat zaměstnancům, jak mohou zlepšit svoje výkony a celkové zdraví v pracovním prostředí pomocí principů metodiky Gallup. Agenda workshopu bude obsahovat představení 5 dimenzí Wellbeing at Work: práce, vztahy, finance, fyzická oblast a komunita. Workshop bude interaktivní, zahrnující diskuze a praktické aktivity, které pomohou zaměstnancům vytvořit konkrétní kroky pro zlepšení svého wellbeingu na pracovišti.

Komu je kurz určen: týmům, jednotlivcům
Podmínka účasti/předpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvání: 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Školení je zaměřeno na 5 dimenzí Gallup at Work – práci, vztahy, finance, fyzickou oblast a komunitu a také na to, jak mohou lídři ovlivnit jejich rozvoj a zlepšení. Účastníci se naučí měřit Gallup Net Thriving (GNT), aby mohli sledovat a vyhodnocovat úroveň wellbeingu zaměstnanců. V rámci školení budeme identifikovat a probírat konkrétní opatření a kroky, které mohou zlepšit wellbeing v rámci týmu a celé společnosti.
Zaměřením se na tyto důležité oblasti a poskytnutím konkrétních návodů a řešení bude tento workshop přínosný pro lídry, kteří v práci chtějí přispět k vytvoření kultury wellbeingu.

Komu je kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou i manažeři a lídři z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník, Školení: „Wellbeing at Work podle Gallup“
Trvání: 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15
Cena dohodou

Co se během tohoto rozhovoru dozvíte:

Tento individuální rozhovor nabízí prostor pro hlubší analýzu vašich potřeb a cílů v oblasti wellbeingu. S koučem budete pracovat na definování toho, jak můžete vylepšit svůj život v jedné z pěti klíčových oblastí wellbeingu: práce, vztahy, finance, fyzická oblast a komunita. Prostřednictvím silných otázek a rozhovoru se dostanete k jasnějšímu pochopení svých potřeb a způsobů jejich naplnění.
V první řadě budete diskutovat o aktuálním stavu vámi vybrané oblasti wellbeingu. Potom, prostřednictvím důkladných a odpovídajících otázek, budete procházet procesem zjišťování, co je pro vás důležité a jak můžete dosáhnout svých cílů. V závěru rozhovoru se společně zaměříme na vytvoření jednoduchého plánu kroků, které můžete podniknout, abyste dosáhli svého cíle v oblasti wellbeingu.
Tento individuální rozhovor je určen každému, kdo chce zlepšit svůj život a dosáhnout vyšší míry spokojenosti a rovnováhy v jedné z klíčových oblastí wellbeingu. Pokud jste připraveni do sebe investovat, pak je pro vás tento koučink to pravé!

Komu je tento kurz určen: zaměstnancům, kteří chtějí vylepšit jednu nebo více z pěti oblastí wellbeingu
Podmínka účasti/předpoklady: Školení: „Wellbeing at work podle Gallup“, Optimálně i Gallup CliftonStrengths dotazník (není nutný – tento rozhovor je možné provést i bez něj)
Trvání: 1 hodina
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: 1
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Tento workshop bude zaměřen na definování osobního poslání na základě rolí a zodpovědností v životě a také na základě talentů, které byly identifikovány pomocí dotazníku CliftonStrengths od Gallup. Účastníci budou mít příležitost lépe pochopit svoje silné stránky a to, jak je mohou využít v souladu se svým osobním posláním, aby zlepšili svůj život a dosáhli větší spokojenosti.

Komu je kurz určen: týmům i jednotlivci. Vítáni jsou i individuální účastníci z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: dobrá nálada, ideálně také CliftonStrengths dotazník
Trvání: 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Tento rozvojový program nabízí účastníkům příležitost naučit se, jak vytvořit život v rovnováze, který bude plný radosti a štěstí. Kurz kombinuje teorii a praktická cvičení, která pomáhají rozvíjet zdravé návyky a rovnováhu mezi prací, zdravím, vztahy a zálibami. Účastníci budou krok za krokem vedeni k tomu, jak najít svoji vlastní cestu k lepšímu životu a zlepšovat svůj životní styl. Tato veselá a interaktivní zkušenost poskytne účastníkům cenné nástroje, které jim pomohou vytvořit si život plný rovnováhy a štěstí.

Komu je tento kurz určen: týmům
Podmínka účasti/předpoklady: dobrá nálada
Trvání: 2 dny ve formě teambuildingu
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: 30
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Speciální kurz, který se odehrává přímo v terénu – na moři! Nejlépe poznáváme svoji osobnost a osobnosti spolupracovníků přímo v akci a při aktivitách, které vyžadují spolupráci nebo velkou míru důvěry. Půjde o výcvik sebepoznání zaměřený na silné stránky, rozvoj týmových dovedností, stress management, leadership, budování důvěry, ale i osobní koučink podporující rozvoj osobnosti. To všechno se bude odehrávat během plavby plachetnicí/katamaránem, součástí bude také relax, koupání se a nádherné západy slunce v tichých zátokách. Poplujeme do hlubokých vod!

Komu je tento kurz určen: týmům a jednotlivcům
Podmínka účasti/předpoklady: spí se po dvou v kajutě, smysl pro dobrodružství a relax
Trvání: 7 dní (od soboty do soboty)
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 8
Cena dohodou

use your talents

MANAGEMENT A LEADERSHIP

pomocí CliftonStrengths®

Nabízíme pět druhů školení zaměřených na rozvoj manažerských a lídrských dovedností. Věnujeme se oblastem odpovědnosti lídrů, vedení porad, time managementu, ale také speciální rozvoji prodejních schopností členů sales týmů.

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Školení „Rozvoj manažera a lídra“ je určeno těm, kteří se chtějí zlepšovat v oblastech zodpovědnosti lídra. Cílem školení je pomoct účastníkům rozvíjet své manažerské a líderské dovednosti a vést tým k úspěšným výsledkům prostřednictvím implementace principů Gallup metodiky. Školení je zaměřeno na následující standardní oblasti zodpovědnosti lídra:

 1. Budování vztahů – školení pomáhá účastníkům rozvíjet schopnost vytvářet silné a udržitelné vztahy s členy týmu a zákazníky.
 2. Jasná komunikace – školení učí účastníky, jak komunikovat s členy týmu a se zákazníky jasně a efektivně, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.
 3. Vytváření accountability – školení učí účastníky, jak vytvářet kulturu zodpovědnosti, kde je každý člen týmu zodpovědný za své úkoly a výkon.
 4. Rozvoj lidí – školení pomáhá účastníkům rozvíjet svoje schopnosti v oblasti rozvoje a motivace členů týmu.
 5. Inspirování druhých – školení učí účastníky, jak inspirovat a motivovat svůj tým k dosažení společných cílů.
 6. Vedení změny – školení učí účastníky, jak provádět změny a překonávat překážky, aby dosáhli požadovaných výsledků.
 7. Kritické myšlení – školení pomáhá účastníkům rozvíjet kritické myšlení a schopnost řešit problémy a vést tým k úspěšným výsledkům.

Účastníci školení budou mít příležitost vyzdvihnout svoje silné stránky a také se zamyslet nad oblastmi, ve kterých by mohli vylepšit svoje manažerské a líderské schopnosti. Školení bude zahrnovat teoretické poznatky a praktická cvičení.

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou manažeři a lídři z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvání: 6 hodin
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15
Cena dohodou

Co se v tomto rozhovoru dozvíte:

Individuální koučinkový rozhovor „Management, Leadership“ by měl sloužit jako příležitost pro manažera nebo lídra v případě zhodnocení a definování zlepšení v jedné ze sedmi oblastí, které má na starosti v rámci své funkce. Tyto oblasti jsou: budování vztahů, jasná komunikace, vytváření accountability, rozvoj lidí, inspirování druhých, vedení změny a kritické myšlení.
Koučinkový rozhovor bude zaměřen na pomoc lídrovi nebo manažerovi zlepšit se v konkrétní oblasti, kterou si zvolil na začátku rozhovoru. Rozhodnutí o této oblasti by mělo být založeno na výsledcích Gallup metodiky nebo jiných výzkumů, které ukazují silné a slabé stránky v líderských a manažerských dovednostech. Rozhovor bude zahrnovat diskusi o aktuálním stavu, cílech a krocích na dosažení zlepšení v této oblasti. Na konci rozhovoru by měl mít lídr nebo manažer jasně definovaný plán pro zlepšení v této oblasti a být připraven ho implementovat s cílem zvýšit svoji efektivitu jako lídra nebo manažera.

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům a lídrům
Podmínka účasti/předpoklady: Školení: „Rozvoj manažera a lídra ve všech standardních oblastech zodpovědnosti lídra“, Gallup CliftonStrengths dotazník
Trvání: 1 hodina
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: 1
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Školení bude obsahovat teoretické i praktické prvky, aby účastníci mohli využít naučené principy ve svých každodenních úkolech. Bude se pracovat s konkrétními nástroji a technikami pro lepší plánování a prioritizaci úkolů, jakož i pro efektivnější využití času.
Existují různé metody a nástroje v této oblasti – prakticky využijeme i znalost vašich talentů a silných stránek – protože každý talent se na plánování a prioritizaci dívá jinak.
Cílem je poskytnout účastníkům jasný obraz toho, jak dosáhnout vyšší produktivity a výkonnosti prostřednictvím efektivního time managementu.

Komu je tento kurz určen: všem úrovním – vítáni jsou i individuální účastníci z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: ideálně CliftonStrengths dotazník (není to nutné)
Trvání: 3 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Cílem školení je poskytnout účastníkům přehled o možnostech a výhodách používání Gallup Leadership a Management reportů.
Toto školení je pro ty, kteří se zajímají o rozvoj v oblasti leadershipu a managementu. Cílem školení je poskytnout účastníkům přehled o možnostech a výhodách používání Gallup Leadership a Management reportů. Školení bude zahrnovat rychlý úvod do metodiky Gallup pro leadership, přehled reportů a jejich funkcí, ukázku, jak využít tyto dva reporty k identifikaci silných a slabých stránek v oblasti leadershipu a managementu, a diskusi o možnostech implementace výsledků reportů do praxe.

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou i manažeři a lídři z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: CliftonStrengths dotazník
Trvání: 2 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Školení „Sales na základě talentů a silných stránek“ je tréninkový program zaměřený na rozvoj prodejních schopností zaměstnanců. Tento program využívá metodiku Gallup a knihu „Strengths Based Selling“ jako základ pro rozvoj dovedností v oblasti prodeje. Cílem školení je identifikovat a využít silné stránky jednotlivých účastníků, aby zlepšili svůj přístup k prodeji a aby se zvýšila jejich efektivita v tomto oboru.

Agenda:

 1. Úvod do metodiky Gallup a knihy „Strengths Based Selling“
 2. Diskuse o talentech a silných stránkách jednotlivých účastníků
 3. Jak využívat silné stránky v prodeji
 4. Prezentace úspěšných příkladů využití silných stránek v prodeji a diskuse o nich
 5. Diskuse a shrnutí – jako mohou účastníci využít svoje silné stránky ve své každodenní práci
 6. Závěr a plán dalšího rozvoje

Komu je tento kurz určen: pracovníkům z týmů prodeje produktů. Vítáni jsou také individuální účastníci z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: CliftonStrengths dotazník
Trvání: 4 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15
Cena dohodou

use your talents

VEDENIE ZMENY A DESIGN THINKING

a týždenné programové riadenie zmeny

Nabízíme pět druhů školení zaměřených na vedení a řízení změn či designérské myšlení při tvorbě a implementaci inovativních procesů. Speciálně se věnujeme vedení změny dle J. Kottera a jeho praktickým návodům pro úspěšné zavedení změny.

Co se na tomto kurzu dozvíte:

 • 12 důvodů toho, proč se změnu obvykle nepodaří uskutečnit
 • Vysvětlení 4 principů, na kterých je založeno řízení a vedení změny – všechny principy souvisejí s HCD – Human Centric Design (Člověk ve středu)
 • Celkové vedení změny (podle Johna Kottera)
 • Designerské myšlení (Design Thinking)
 • Týdenní programové a projektové řízení
 • Vedení lidí pomocí svých a jejich silných stránek

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou také manažeři a lídři z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: žádné
Trvání: 3 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Design Thinking je kreativní a uživatelsky zaměřený proces řešení problémů, který se často používá v oblasti designu, inovace a podnikání.
Toto školení bude zaměřeno na praktické využití Design Thinking přístupu od LUMA Workplace. Cílem školení bude pomoct účastníkům využít proces Looking, Understanding a Making na návrhy efektivních a udržitelných změn ve své organizaci. Účastníci se naučí, jak identifikovat a pochopit potřeby a požadavky zainteresovaných stran, jak vytvořit jednoduché a účinné řešení a jak implementovat změny v praxi. Školení bude zahrnovat praktická cvičení, skupinovou diskusi a diskusi s odborníky na téma Design Thinking. Cílem školení je pomoct účastníkům naučit se efektivně navrhovat a implementovat změny v souladu s potřebami jejich organizace.

Komu je tento kurz určen: komukoliv, celým týmům, které navrhují změnu. Vítáni jsou také individuální účastníci z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: žádné
Trvání: 8 hodin
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Toto školení vás naučí, jak používat Design Thinking jako nástroj pro efektivní řešení problémů v souladu s potřebami vaší organizace. V rámci třídenního programu se budete učit teorii a praktické dovednosti facilitátora designu a implementace inovativních procesů.
Design Thinking je kreativní a uživatelsky zaměřený proces, který se často používá v oblasti designu, inovace a podnikání. Použijeme přístup LUMA Workplace, který se skládá ze tří fází: Looking, Understanding a Making.

 • Looking: V této fázi se vykoná výzkum a analýza, aby se získal lepší pohled na potřeby uživatelů a jejich problémy.
 • Understanding: tato fáze zahrnuje vytváření hlubšího porozumění problémů a potřeb uživatelů, což umožňuje vytváření efektivních a inovativních řešení.
 • Making: V této fázi se realizují konkrétní kroky pro vytvoření prototypů a testování návrhů, aby se zjistilo, jestli jsou schopny řešit problémy uživatelů.

Školení bude obsahovat praktická cvičení, skupinovou diskusi a diskuse s odborníky na téma Design Thinking. Cílem školení je, abyste se stali zkušenými facilitátory designu a implementace změn, kteří budou schopni vést svoji organizaci k inovacím v souladu s potřebami jejích uživatelů.

Komu je tento kurz určen: jednotlivcům, kteří facilitují inovativní iniciativy. Vítáni jsou také individuální účastníci z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: žádné
Trvání: 4 dny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15
Cena dohodou

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Na tomto školení se dozvíte o čtyřech hlavních principech týdenního programového a projektového řízení změny:

 • Optimální počet hlavních cílů
 • Zpětné a predikující indikátory
 • Přehledná nástěnka
 • Závazky, nikoliv úkoly

Rovněž se naučíme prakticky používat tyto metody a techniky programového řízení změny: Paretův princip, Net Promoters Score (NPS = čisté promoční skóre), multidimenzionální strom, diagram Rybí kost, rozbití hlavních cílů na detailní a definování různých typů indikátorů, různé techniky pro prioritizaci projektů a iniciativ.
Školení výrazně pomůže prakticky zavést správu nad paralelně běžícími iniciativami na týdenní bázi.

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou i manažeři a lídři z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: Školení: „Vedení a řízení změny ‚s člověkem ve středu‘ – ÚVOD“
Trvání: 6 hodin
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15
Cena dohodou

Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 1.– 2. krok vedení změny

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Toto školení je zaměřeno na rozvoj líderských schopností v oblasti řízení změn. Obsahem školení bude vysvětlení a přiblížení praktických návodů prvních dvou kroků vedení změny podle Johna Kottera. Cílem školení je umožnit účastníkům rozvinout svoje schopnosti v řízení změn a dosáhnout jejich úspěšné implementace.
Prvním krokem vedení změny je vytvoření vědomí naléhavosti – to znamená, že lídr musí prokázat důležitost a nevyhnutelnost změny pro organizaci a její členy. Druhým krokem je sestavení silné skupiny prosazující změny, kde lídr získává podporu od klíčových členů organizace a zabezpečuje, že změna bude realizována úspěšně.
Školení bude zahrnovat praktické ukázky, diskuse a tréninky, které účastníkům pomohou rozvinout své schopnosti v oblasti řízení změn a zlepšit jejich schopnost prosazovat změny ve svých organizacích. Toto školení je důležité pro všechny, kdo se snaží vést svoje organizace k úspěchu a k budoucnosti.

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou i manažeři a lídři z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: Školení: „Vedení a řízení změny ‚s člověkem ve středu‘ – ÚVOD“
Trvání: 3 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 3. – 4. krok vedení změny

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Toto školení je zaměřeno na rozvoj líderských schopností v oblasti řízení změn. Cílem školení je pomoct účastníkům lépe pochopit a aplikovat další dva kroky vedení změny podle Johna Kottera.
Třetím krokem vedení změny je vytvoření vize a strategie změny, kde lídr vytvoří jasný a motivační obraz toho, co změna přinese a jak se jí dosáhne. Čtvrtým krokem je komunikace záměrů zavádění změny, kde lídr přesvědčivě komunikuje záměry změny všem členům organizace a zabezpečuje jejich zapojení do realizace změny.
Školení bude zahrnovat praktické ukázky, diskuse a aktivity, které účastníkům pomohou rozvinout svoje schopnosti v oblasti vytváření vize a strategie změny a efektivní komunikace záměrů zavádění změny. Toto školení je důležité pro všechny, kteří se snaží vést změny ve svých organizacích k úspěšnému a účinnému výsledku.

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou i manažeři a lídři z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: „Vedení a řízení změny ‚s člověkem ve středu‘ – ÚVOD“, „Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 1. – 2. krok vedení změny“
Trvání: 3 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 5. – 6. krok vedení změny

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Toto školení je zaměřeno na rozvoj líderských schopností v oblasti řízení změn. Cílem školení je pomoct účastníkům lépe pochopit a aplikovat další dva kroky vedení změny podle Johna Kottera.
Pátým krokem vedení změny je posílení a delegování pravomocí, kde lídr deleguje pravomoci a zodpovědnost členům týmu, aby se aktivně zapojili do realizace změny. Šestým krokem je vytváření krátkodobých vítězství, kde lídr vytváří malé, ale účinné kroky k dosažení celkového cíle, čímž posiluje motivaci a podporu členů týmu.
Školení bude zahrnovat praktické ukázky, diskuse a příklady, které účastníkům pomohou rozvinout svoje schopnosti v oblasti delegování pravomocí a vytváření krátkodobých vítězství. Toto školení je důležité pro všechny, kteří se snaží vést změny ve svých organizacích k úspěšnému a účinnému výsledku.

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou i manažeři a lídři z různých týmů.

Podmínka účasti/předpoklady: „Vedení a řízení změny ‚s člověkem ve středu‘ – ÚVOD“, „Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 1. – 2. krok vedení změny“, „Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 3. – 4. krok vedení změny“
Trvání: 3 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou

Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 7. – 8. krok vedení změny

Co se na tomto kurzu dozvíte:

Školení „Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 7. – 8. krok vedení změny“ by mělo lídrům poskytovat praktické návody pro následující kroky:

 • Sedmý krok: Využití výsledků a podpora dalších změn: V této části školení se lídři naučí, jak využít úspěchy dosažené během procesu změny na podporu dalších změn v organizaci.
 • Osmý krok: Zakotvení nových postupů do firemní kultury: Lídři se v této části školení naučí, jak zabezpečit, aby nové postupy a procesy byly trvalou součástí firemní kultury a aby se staly běžnými praktikami v organizaci.

Cílem tohoto školení je poskytnout lídrům praktické dovednosti a nástroje, které jim pomohou uskutečnit tyto kroky a zabezpečit úspěšné zavedení změn v jejich organizacích.

Komu je tento kurz určen: vedoucím týmů, manažerům, lídrům. Vítáni jsou i manažeři a lídři z různých týmů.
Podmínka účasti/předpoklady: „Vedení a řízení změny ‚s člověkem ve středu‘ – ÚVOD“, „Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 1. – 2. krok vedení změny“, „Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 3. – 4. krok vedení změny“, „Náš ledovec taje – vedení změny podle Johna Kottera – 5. – 6. krok vedení změny“
Trvání: 3 hodiny
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Cena dohodou