use your talents

Úvod do talentů

Každý člověk má talenty. Žádný z talentů není dobrý nebo špatný, talent je neutrální. Rozhodující je to, jak dané talenty v životě rozvíjíme a využíváme i jak s nimi pracujeme.

Plastelína

Představte si, že skupině dětí rozdáte plastelínu různých barevných odstínů. Jedno dítě začne plakat, že se mu jeho plastelína nelíbí, a odmítá s ní pracovat. Druhé dítě zaslechne, jak někdo řekne o jeho plastelíně, že je ošklivá a k ničemu, tak se zatvrdí a nedělá nic. Třetí dítě začne plastelínu trhat na kousky a házet je na ostatní děti. Další dítě svoji plastelínu vezme a mačká ji, dokud není měkká a poddajná. Potom začne tvořit svoje malé mistrovské dílo.

Podobně je to s talenty. Jsou lidé, kteří se svými talenty nepracují, protože se s nimi neztotožní. Jiní s nimi nepracují, jelikož kdysi prožili odmítnutí či nepochopení druhých právě kvůli svým talentům. Někteří namísto toho, aby svými talenty pomáhali sobě i druhým, je využívají nesprávně, dokonce jimi mohou druhým škodit. A potom jsou lidé, kteří svoje talenty přijímají, rozvíjejí je a využívají nejen k vlastnímu prospěchu, ale i pro druhé.

CliftonStrengths®

Typickým přešlapem v individuálním rozvoji je zaměřování se na své slabé stránky. Větším potenciálem pro růst a úspěch je investování energie do rozvoje talentů. Tento závěr vyplývá ze 40letého výzkumu otce psychologie silných stránek Donalda O. Cliftona (1924–2003).

Don Clifton se v roku 1988 stal generálním ředitelem společnosti Gallup®, která pomáhala firmám zlepšovat jejich byznys díky zaměření se na silné stránky svých zaměstnanců. V roce 1999 vytvořil hodnotící dotazník, který dnes známe jako CliftonStrengths®. Identifikoval 34 talentů, které vytvářejí osobnost člověka.

Samotný dotazník obsahuje 200 otázek, respektive dvojic výroků, a úlohou respondenta je vybrat, který z nich více vystihuje to, jak rozmýšlí, cítí a přirozeně reaguje. Na každou otázku má 20 vteřin. Samotné vyplnění dotazníku trvá přibližně 30–45 minut, ale doporučujeme vyhradit si na to více času kvůli nastavení konta a vyplnění úvodních informací. Dotazník byl dosud přeložen do více než 20 jazyků, včetně češtiny. Tento dotazník si můžete koupit přímo na stránce společnosti Gallup® nebo využijte naše služby.

use your talents

Domény talentů

Talenty v našem pojetí nepředstavují zručnost, zdatnost či obratnost. Talent je to, jak přirozeně uvažujete, cítíte nebo se chováte. V rámci talentů mluvíme o čtyřech doménách.

EXECUTING

Exekutiva

Díky talentům z této domény jejich nositelé vědí, jak věci udělat a zvládnout.

 • Achiever®/Produktivní
 • Responsibility®/Zodpovědný
 • Restorative®/Napravující
 • Arranger®/Zařizující
 • Consistency®/Konzistentní
 • Belief®/Věřící
 • Deliberative®/Uvážlivý
 • Focus®/Soustředěný
 • Discipline®/Disciplinovaný
INFLUENCING

Vliv

Díky talentům z této domény jejich nositelé vědí, jak přebrat kontrolu, vyjádřit postoj a zajistit, aby byl názor týmu slyšet.

 • Maximizer®/Maximalizující
 • Communication®/Komunikativní
 • Woo®/Společenský
 • Competition®/Soutěživý
 • Activator®/Akční
 • Significance®/Uznávaný
 • Self-Assurance®/Sebejistý
 • Command®/Velící
RELATIONSHIP BUILDING

Vztahy

Talenty z této domény dávají svým nositelům schopnost budovat pevné vztahy, které mohou udržovat tým pohromadě a také se postarají o to, aby byla úspěšnost týmu větší než součet úspěšností jednotlivých členů.

 • Relator®/Vztahy
 • Harmony®/Harmonický
 • Empathy®/Empatický
 • Adaptability®/Přizpůsobivý
 • Positivity®/Pozitivní
 • Developer®/Rozvíjející
 • Individualization®/Jedinečnosť
 • Includer®/Vítající
 • Connectedness®/Propojující
STRATEGIC THINKING

Myšlení

Nositelé talentů z této domény pomáhají týmu uvažovat nad tím, co by se mohlo stát. Absorbují a analyzují informace, které mohou vést k lepším rozhodnutím.

 • Learner®/Učící
 • Strategic®/Strategický
 • Input®/Zvídavý
 • Ideation®/Vymýšlející
 • Analytical®/Analytický
 • Futuristic®/Budoucnost
 • Intellection®/Intelektuální
 • Context®/Související
use your talents

Rozvoj talentů

To, že máte určitý talent, automaticky neznamená, že je vaší silnou stránkou. Talent je váš vnitřní potenciál. Pokud ho chcete přeměnit na svoji silnou stránku, je potřeba ho rozvíjet.

Proces rozvoje talentů vypadá takto ->

K tomu, abyste svoje talenty poznali, slouží dotazník CliftonStrengths. Díky podrobným popisům a doporučením, která vám po jeho vyplnění zašleme, dokážete lépe pochopit, jaké talenty jste dostali do vínku.
Tato fáze rozvoje talentů je pro některé lidi náročnější. Stejně jako na příkladu s plastelínou, se může stát, že se vám vaše talenty nebudou líbit, protože toužíte po jiných. Proto je velmi důležité promluvit si o nich s talentovým mentorem, který vám pomůže lépe pochopit potenciál ukrytý ve vašich nejsilnějších talentech. Jen když svoje talenty dokážete přijmout, s nimi můžete dále pracovat.
V této fáze společně hledáme způsoby, jak nejlépe využívat své talenty v různých oblastech života. V pracovní sféře, v oblasti vztahů či ve vlastním osobnostním rozvoji. Cílem je, abyste se stali co nejlepší verzí sebe sama a žili naplno svůj potenciál a jedinečnost.

Podpisové, dominantní, podpůrné a méně přirozené talenty

Na základě dotazníku CliftonStrengths® zjistíte, jaké je vaše jedinečné pořadí všech 34 talentů. V tomto pořadí označujeme prvních pět talentů jako podpisové.
Tyto talenty ovlivňují to, jak reagujete v různých situacích, jak spolupracujete s ostatními, jak budujete vztahy, jak obvykle uvažujete a působíte na jiné lidi. Jsou jakýmsi filtrem vašeho pohledu na svět. Pravděpodobnost, že někdo bude mít stejných pět podpisových talentů ve stejném pořadí jako vy, je 1:33 milionům. Tak jedinečný člověk jste!
Analyzujeme celkový talentový profil s pořadím 34 talentů, přičemž nejhlouběji se věnujeme prvním 5 talentům. V případě zájmu spolu můžeme podrobněji projít top 7, top 10 nebo top 12 talentů. Prvních 10 talentů Gallup® označuje jako dominantní, talenty od 11 do 29 jako podpůrné a 30–34 jako méně přirozené talenty.

Posilujte to, k čemu máte potenciál

Náš talentový přístup vás bude vést k tomu, abyste nejvíce investovali do svých dominantních talentů. Tato investice bude mít totiž několikanásobně vyšší návratnost než investice do vašich méně přirozených talentů. Klíčové tedy je rozvíjet svoje talenty a řídit svoje slabiny.

„Nemůžete být čímkoli, čím chcete být

– ale můžete být mnohem více tím, kým už jste.“

Tom Rath

Výsledky používání talentů

Používání talentů u jednotlivců vede k lepšímu sebepoznání, k odpuštění sobě samému i k sebepřijetí. Způsobuje nárůst sebevědomí, energie i efektivity. Dodává člověku naději do budoucnosti a zvyšuje pravděpodobnost dosažení svých cílů. Člověk díky tomu prožívá šestkrát vyšší angažovanost, šestkrát více dělá to, v čem je nejlepší, a dosahuje třikrát excelentnější kvality života.

Týmům a kolektivům přináší lepší sebepoznání členů týmu, schopnost přijmout vzájemné odlišnosti, zlepšení komunikace a podporu týmového ducha. To všechno přispívá i ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a budování značky. Výsledkem pro manažery a firmy je tak nárůst produktivity o 8–18 %, 29procentní nárůst ziskovosti, pokles fluktuace zaměstnanců o 20–73 % či 10procentní zlepšení firemní filantropie.