Formulář na odstoupení od smlouvy

Internetového obchodu https://useyourtalents.org/

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

– Komu: Use Your Talents, s.r.o., Sokolská 485/16, 900 01 Modra, Slovenská republika

– Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby* :

– Datum objednání/datum přijetí*:

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů*:

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů*:

 

V případě, pokud si přejete zaslat peníze na bankovní účet, uveďte jeho číslo:

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů* (jen pokud se tento formulář podává v listinné (tištěné) podobě

…………………………………

– Datum:

* Nehodící se přeškrtněte.