use your talents

Objevte

svoje talentysvůj potenciálsvoji jedinečnost

Objevte svoje talenty

Mnoho lidí stráví roky života hledáním svých talentů. Hledáním toho, v čem jsou dobří, v čem jsou výjimeční. Tuší, že když to objeví a chytí se toho, dokáží v životě neuvěřitelné věci. Pokud mezi takové lidi patříte i vy, jste tady správně. Zveme vás na vzrušující cestu objevování svých talentů a vlastní jedinečnosti!

Jsme oficiálním byznys partnerem společnosti Gallup® pro Českou republiku a Slovensko.

Naši partneři a klienti

use your talents

Není to nic složitého

Naše společná cesta začne krátkým úvodním workshopem. Následně vyplníte on-line dotazník, který seřadí 34 talentů do pro vás jedinečného pořadí. Dostanete podrobné popisy a doporučení pro své největší talenty a více si o nich popovídáme osobně na individuálních setkáních.

Pro pracovní kolektivy a týmy rádi připravíme i týmové workshopy. Poznáním, přijetím a zacílením vašich nejsilnějších přirozených talentů můžete dosáhnout mimořádného posunu ve svém pracovním i osobním životě.

Jednotlivci

0x
vyšší angažovanost
0x
více dělá to, co umí nejlépe
0x
excelentnější kvalita života

Firmy

0-18%
vyšší produktivita
0%
vyšší ziskovost
0-73%
nižší fluktuace zaměstnanců
0%
vyšší firemní filantropie
use your talents

Gallup®
CliftonStrengths®

Náš přístup k rozvoji talentů vychází z výzkumů Donalda O. Cliftona, který od roku 1988 předsedal společnosti Gallup® a je označovaný za otce psychologie silných stránek a dědečka pozitivní psychologie. Na základě 40 let výzkumů dospěl k přesvědčení, že klíčem k osobnímu růstu není snaha o nápravu slabých stránek jednotlivce, ale naopak, rozvoj jeho silných stránek. Identifikoval 34 talentů, které utvářejí osobnost člověka, a vytvořil hodnoticí dotazník – CliftonStrengths®, pomocí kterého je možné určit pořadí těchto talentů pro každého jednotlivce.

0 mil.
absolventů
0%
z 500 největších společností
0
škol zná CliftonStrengths®
0
dostupných jazyků
use your talents

Je to i pro vás

Dotazník CliftonStrengths® je určený pro osoby starší 14 let a je vhodný pro osobnostní rozvoj jednotlivců, manažerů, vedoucích pracovníků, učitelů, ale i pracovních kolektivů a týmů ve firmách, na školách, v neziskových organizacích a zájmových sdruženích. Může být také nástrojem pro zlepšování partnerských a rodinných vztahů.

use your talents

Seznamte se s naším týmem

Bude nám ctí provázet vás na cestě objevování a rozvíjení vašich talentů. Dovolte nám, abychom se vám blíže představili.

use your talents

Reference