USE YOUR TALENTS

Seznamte se s námi

Kouč silných stránek certifikovaný Gallup®

Mgr. Miriam Šandorová

Své studium jsem věnovala oboru andragogika, nejprve na bakalářském stupni na UK v Bratislavě a na magisterském v Brně na MUNI. Rozvoj lidské osobnosti je pro mě fascinující proces, jehož toužím být součástí. Daří se mi to v práci, kde vzděláváme, rozvíjíme a facilitujeme prostřednictvím gamifikace, tedy zážitkového učení, různé pracovní týmy, jednotlivce nebo celé firmy. V minulosti jsem se věnovala dobrovolnictví v rámci rozvoje dětí a mládeže a absolvovala jsem dvouletou lídrskou školu, což ve mně vzbudilo prvotní zápal být tam, kde se velké věci dějí. Sledovat rozvoj lidí, ve kterém poznávají sami sebe, je výsada, které jsem se rozhodla být součástí. A Gallup Strenghts Coach certifikace je pro mě tím způsobem.

Moje talenty