USE YOUR TALENTS

Seznamte se s námi

TALENTOVÝ EXPERT

Mgr. Lucia Balgová

Věřím, že „ŽIVOT PŘINÁŠÍ POZNÁNÍ A POZNÁNÍ ZLEPŠUJE ŽIVOT.“ Doprovázím lidi za poznáním prostřednictvím tréninků a dlouhodobých rozvojových programů. Těší mě, když vidím, jak díky novým poznatkům zažívají vlastní „aha“ momenty, zlepšují si mezilidské dovednosti a postupně mění své postoje a nefunkční vzorce chování. Moje hodnoty (nejen) na trénincích jsou LIDSKOST, RADOST, INSPIRACE a VYUŽITELNOST.
Vystudovala jsem andragogiku a vzdělávání dospělých jsem zůstala věrná – nejprve v korporátu na straně klienta, později na straně dodavatele. Životní cesta mě vede a posouvá vpřed – jak člověka tak profesionála. Talentový přístup mi umožnil nahlédnout na sebe jinak a jako certifikovaný Talentový expert spolupracující s Use Your Talents jsem inovovala své krédo: „POZNÁNÍM SEBE ZLEPŠUJEŠ SVŮJ ŽIVOT.“

Moje talenty