USE YOUR TALENTS

Seznamte se s námi

Kouč silných stránek certifikovaný Gallup®

Jaroslav Dodok

Od 13-ti let se věnuji marketingu, médiím a vzdělávání. Vedu marketingovou agenturu Mavio Media s.r.o. a rozvojový program Show your talent, který vyhlásila Nadace Pontis v roce 2019 za jeden z 15-ti nejinovativnějších vzdělávacích projektů na Slovensku. Díky němu mohou každý rok objevit své talenty desítky středoškoláků a jejich učitelů.

Jsem Gallup® Certified Strengths Coach, prošel jsem také interním certifikačním školením platformy Use Your Talents – Talent Practicioner. Absolvoval jsem akreditované vzdělávání MŠVVaŠ SR – Koučink jako specifická metoda doprovázení mladých lidí a rozvojový program 4 základní role leadershipu od Franklin Covey.

Mým životním posláním je pomáhat mladým lidem objevovat své talenty a firmám způsoby, jak se lépe prosadit na trhu. Velmi rád pracuji s lídry, manažery, ale také s podnikateli ať už jako kouč, lektor či consultant. Aktuálně vedu pobočku UYT v Banské Bystrici.

Moje talenty