„Každý z nás má talenty. To už vieme. A po tomto školení aj to, že keď ich človek rozvíja, má preukázateľne kvalitnejší život, vyššiu produktivitu práce a jeho firma väčší zisk či mieru filantropie. Bolo to naozaj intenzívne školenie. Veľa inšpirácie, množstvo dát, výskumov či nových nástrojov.“

Published On: 5. apríla 2023By Categories: