„Po stretnutí s talentovým prístupom som okamžite vedela, že do toho chcem ísť. Najviac ma na ňom oslovilo, že vyzdvihuje jedinečnosť človeka a dá sa aplikovať na každú oblasť života. Prirodzenou súčasťou bolo absolvovanie kurzu GGSC a následná certifikácia Gallup Strengths Coacha. Kurz odporúčam všetkým, ktorí vidia zmysel v rozvíjaní ľudí, v ich sebapoznaní, v pomoci objavovať druhým ich jedinečnosť. Mne otvoril nové možnosti sebarealizácie, ktorá mi dáva zmysel.“

Published On: 2. februára 2024By Categories: