USE YOUR TALENTS

Seznamte se s námi

KOUČ SILNÝCH STRÁNEK CERTIFIKOVANÝ GALLUP®

Ing. Eva Hrešková, PhD.

Vystudovala jsem finanční management, ale vždy jsem měla blíže k tvůrčí práci a práci s lidmi. Fascinuje mě originalita jednotlivců a také synergie, která vzniká ve vztazích a týmové práci. I díky mým talentům mě přitahoval neziskový sektor, ve kterém působím dodnes. Stála jsem u zrodu projektu Godzone a v současnosti pracuji pro Spoločenstvo Martindom. Mám zkušenosti i s prací v médiích. Kdekoliv jsem působila, viděla jsem, jakou neuvěřitelnou sílu má povzbuzení. Pro mě je talentový mentoring úžasnou možností povzbuzovat a pozvedat lidi prostřednictvím nahlédnutí do jejich talentů a rozvoje jejich silných stránek. Jsem certifikovaná jako Talentový Expert by Use Your Talents.

Moje talenty