USE YOUR TALENTS

Seznamte se s námi

TALENTOVÝ EXPERT

Mgr. Martina Sisková

Ve svém životě jsem se vždy dívala na lidi jako na individuální jedinečné bytosti. Při studiu sociální práce a později při práci v dětských domovech jsem měla možnost toto náročné poslání zažívat a objevovat. Své zkušenosti jsem sbírala i při spoluorganizování konferencí a projektů zaměřených na osobnostní rozvoj mladých lidí a dětí. Během dobrovolnické práce s mladými lidmi jsem jako mentor viděla, jak se hledají a potřebují o sobě slyšet, kým jsou. Mohla jsem vidět, že když jsem vyzvedla jejich dary a talenty, bylo to pro ně velmi motivující a povzbuzující. V centru mého zájmu jsou také témata jako psychologie, spiritualita, rodičovství, partnerství a výchova dětí. Jsem certifikována jako Talentový Expert by Use Your Talents a spolu s manželem, který je také certifikovaným talentovým expertem, se těšíme na vaše doprovázení v partnerském talentovém mentoringu.

Moje talenty