USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Talentový expert

Mgr. Martina Sisková

Vo svojom živote som sa vždy pozerala na ľudí ako na individuálne jedinečné bytosti. Pri štúdiu sociálnej práce a neskôr pri práci v detských domovoch som mala možnosť toto náročné poslanie zažívať a objavovať. Svoje skúsenosti som zbierala aj pri spoluorganizovaní konferencií a projektov zameraných na osobnostný rozvoj mladých ľudí a detí. Počas dobrovoľníckej práce s mladými ľuďmi som ako mentor videla, ako sa hľadajú a potrebujú o sebe počuť, kým sú. Mohla som vidieť, že keď som vyzdvihla ich dary a talenty, bolo to pre nich veľmi motivujúce a povzbudzujúce. V centre môjho záujmu sú takisto témy ako psychológia, spiritualita, rodičovstvo, partnerstvo a výchova detí. Som certifikovaná ako Talentový Expert by Use Your Talents a spolu s manželom, ktorý je takisto certifikovaným talentovým expertom sa tešíme na vaše sprevádzanie v partnerskom talentovom mentoringu.

Moje talenty