USE YOUR TALENTS

Seznamte se s námi

Kouč silných stránek certifikovaný Gallup®

Mgr. Lenka Lišková

Vystudovala jsem přírodní vědy – matematiku a informatiku. V této době vyučuji informatiku inovativním způsobem – Informatika s Emilem (programování) a Živý sešit. Také matematiku Hejného metodou a písmo Comenia Script®.
V době studia jsem byla dobrovolnicí, animátorkou, koordinátorkou, moderátorkou a organizovala jsem různé akce pro mladé.
Disponuji certifikáty profesionální laktační poradkyně a katechetky od The United States Association of The Catechesis of the Good Shepherd pro děti ve věku 3-6 let. V rámci Katechéz Dobrého Pastýře se věnuji dětem v předškolním věku. Doprovázím je v objevování transcendentna jim vlastním způsobem.
Do mého portfolia patří domácí vzdělávání, kde se aktivně věnuji dětem v jejich samovzdělávání a objevování svých talentů.
Jsem nadšená z talentového přístupu Gallup® Clifton Strength. Přinesl do mého života více poznání a pochopení sebe samé i lidí kolem mě. Je to výborný a efektivní nástroj sebepoznání a seberealizace ve prospěch celé společnosti.
Těším se na vaše talenty, kterými vás převedu jako Gallup®-Certified Strengths Coach.

Moje talenty