USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Mgr. Lenka Lišková

Vyštudovala som prírodné vedy – matematiku a informatiku. V tomto čase vyučujem informatiku inovatívnym spôsobom – Informatika s Emilom (programovanie) a Živý zošit. Taktiež matematiku Hejného metódou a písmo Comenia Script®.
V čase štúdia som bola dobrovoľníčkou, animátorkou, koordinátorkou, moderátorkou a organizovala som rôzne akcie pre mladých.
Disponujem certifikátmi profesionálnej laktačnej poradkyne a katechétky od The United States Association of The Catechesis of the Good Shepherd pre deti vo veku 3-6 rokov. V rámci Katechéz Dobrého Pastiera sa venujem deťom v predškolskom veku. Sprevádzam ich v objavovaní transcendentna im vlastným spôsobom.
Do môjho portfólia patrí domáce vzdelávanie, kde sa aktívne venujem deťom v ich samovzdelávaní a objavovaní svojich talentov.
Som nadšená z talentového prístupu Gallup® Clifton Strength. Priniesol do môjho života viac poznania a pochopenia seba samej i ľudí okolo mňa. Je to výborný a efektívny nástroj sebapoznania a sebarealizácie v prospech celej spoločnosti.
Teším sa na vaše talenty, ktorými vás prevediem ako Gallup®-Certified Strengths Coach.

Moje talenty