USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Talentový expert

Mgr. Milan Siska

Od detstva som túžil byť profesionálnym športovcom. Ani sa mi nesnívalo, že raz budem vykonávať učiteľské povolanie. Dokonca ani vtedy, keď som sa v roku 2000 rozhodol študovať odbor slovenský jazyk s náboženstvom. A pravdupovediac neľutujem. Svoju učiteľskú prax som začal v Nemecku, kde som pracoval ako dobrovoľník s deťmi, ktoré to v živote nemali ľahké. Boli to práve ony, ktoré ma naučili pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu. Po návrate z Nemecka som začal vyučovať prevažne na základných školách a naďalej som rozvíjal dobrovoľnícku činnosť, ktorá sa zameriavala na prácu so študentami na vysokej škole.
Dnes už ako manžel, otec troch detí a v neposlednom rade ako učiteľ a zástupca riaditeľa na ZŠ so 16-ročnou praxou viem, že je možné robiť obyčajné veci neobyčajne. Áno, nie je to také ľahké, ako sa to na prvý pohľad zdá. Chce to neustále vidieť vo všetkých ich výnimočnosť, spoznávať ich potreby či nálady. Možno aj to bol dôvod, prečo som sa stal v roku 2023 finalistom TOP 30 v súťaži Učiteľ Slovenska.
Som certifikovaný ako Talentový Expert by Use Your Talents a uvedomujem si, že keď chcem rásť, musím napredovať.

Moje talenty