USE YOUR TALENTS

Môj život po kurze GGSC

Barbora Palaščák, Gallup-Certified Strengths Coach  

Ako sa mi zmenil život kurzom Gallup Global Strengths Coach? Zmenil sa výrazným spôsobom. Doslova sa zmenil totálne a to preto, že sme po GGSC založili košickú pobočku Use Your Talents. Začali sme dávať viac priestoru talentom na východe a chceme, aby aj tieto talenty bolo počuť, vidieť, aby o sebe vedeli, že sú, aby sa zobúdzali a aby sa efektívne rozvíjali. 

Motivácia  

Na kurz GGSC som išla, lebo ma oslovila prednáška a workshop Use Your Talents na jednej konferencii pre podnikateľov, kde som bola ešte v rámci iných svojich projektov. Oslovilo ma to do takej miery, že môj talent č. 1 – Vizionársky (Futuristic) sa zobudil a povedal si, že veľmi túžim, aby tieto talenty, táto sila, niečo tak výnimočné, prišlo aj na východ Slovenska, často odstrkovaný a znevýhodňovaný. Celou svojou bytosťou verím, že talenty môžu byť nástrojom, ktorý ľuďom prinesie spokojnosť, radosť, zmysel… Lebo ľudia na východnom Slovensku majú obrovský potenciál, no často nemajú príležitosť ho realizovať.  

Atmosféra a prekvapenia  

Kurz GGSC ma prekvapil pohodou, ktorá tam vládla, príjemnou atmosférou. Veľmi veľa sme sa nasmiali, veľa sme sa aj hrali. A veľa sme sa dozvedeli, lebo na ňom boli zdravo prepojené vedomosti: intenzívny fokus na talenty individuálne, intenzívny fokus na tímy, intenzívny fokus na manažérov a, samozrejme, aj na talenty ako našu vlastnú silu.   

Kurz bol vedený na veľmi vysokej úrovni. Počas kurzu nás obohatil svojou prítomnosťou aj Olivier priamo z Gallup londýnskej pobočky, ktorý bol skontrolovať, či sa na prvom GGSC kurze v Bratislave deje všetko, ako má.   

No a čím ma ešte prekvapil? Tým, že bol naozaj dosť náročný, intenzívny a že sme  počas celého týždňa úplne ponorili hlavu do talentového sveta, do talentovej problematiky, do talentovej vedy, ak sa to tak dá nazvať.  

A ešte ma pozitívne prekvapilo aj to, že účastníkmi kurzu boli ľudia z rôznych odvetví. Niektorí boli kouči, niektorí sa venovali andragogike, niektorí sa venovali mladým, iní sa venovali svojim vlastným deťom. Bola tam jednoducho mamička, ktorá doma vzdeláva svoje deti a zároveň vedie svoje podnikanie. Boli tam tiež ľudia z biznisu aj učitelia. Talenty sú naozaj pre každého.  

Nový zrak  

Mám pocit, že na tomto kurze mi dali úplne nový zrak a úplne nový rozmer, vďaka ktorému sa môžem pozerať na svet, na seba, na svoju rodinu, na akéhokoľvek človeka. A je to láskavý pohľad, je to pohľad prijatia, akceptovania, pohľad rešpektu a tiež úžasu nad tým, ako sú talenty v tom človeku, ktorý práve stojí predo mnou, nakombinované. Spoznávať to, vidieť to, snažiť sa to nejakým spôsobom obsiahnuť aspoň trochu alebo aspoň na chvíľu, je vždy dobrodružstvom.   

Zdá sa mi, že som sa stala vďaka kurzu GGSC aj lepšou mamou. Naozaj. Myslím si, že moje deti odo mňa zažívajú ešte väčšiu mieru prijatia toho, aké sú. Tiež verím tomu, že postupne sa stávam aj lepším človekom. Že sa každým dňom, keď sa môžem venovať talentom, stávam aj lepším, väčším profesionálom. Častejšie sa radujem a teším. A som zhovievavejšia, chápavejšia voči tomu, ako – inak – to iní ľudia majú v sebe nastavené.  

Ja a talenty  

Ako certifikovaná Gallup koučka teraz všetky vedomosti a skúsenosti uplatňujem v rámci Use Your Talents pri mentoringoch, na tímových výjazdoch, na tímových seminároch. No talenty mi “naskakujú” v podstate v akejkoľvek situácii, keď sa s niekým rozprávam a hneď premýšľam, aké talenty by tento človek mohol mať a či o nich už vie. Na jednej strane trochu profesijná deformácia, no zároveň krásne nastavenie úprimného záujmu o človeka.   

Kurz GGSC naplnil všetky moje očakávania, dokonca ich predčil. Natoľko ma zasiahol, že som na kurz poslala aj môjho manžela, ktorý je dnes už tiež certifikovaným Gallup koučom.  

Barbora Palaščák je manželkou, mamou, koučkou certifikovanou spoločnosťou Gallup a imidž poradkyňou. Do jej pracovného portfólia patrí práca v medzinárodnom vydavateľskom dome, učila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a ostatné 3 roky sa venuje biznisu. Neodolá horkej čokoláde a malinám (ideálne v kombinácii).