USE YOUR TALENTS

Seznamte se s námi

Talentová expertka

Mgr. Anežka Karľa

Jsem absolventkou právnické fakulty a i díky objevení svých talentů jsem se rozhodla zanechat právnickou cestu a odešla jsem učit děti z marginalizovaných skupin v rámci programu Teach for Slovakia. Vždy mě to táhlo k rozvoji druhých, už jako studentka jsem dva roky vzdělávala odsouzené a odsouzené ve věznicích jako lektorka Street Law. Fascinuje mě objevovat s druhými jejich talenty a posouvat je k silným stránkám. Vždy mi dávalo smysl rozvíjet to, kým jsem, a učit se být lepší verzí sebe samé namísto soustředění se na to, kým nejsem. Mám zkušenosti i ze státní správy v rámci Kanceláře prezidenta. Jsem lektorkou Growth Mindset, mimo jiné i pro Akadémiu riaditeľov. Jako certifikovaný Talentový Expert by Use Your Talents aktuálně působím jako lektor a mentor talentů a silných stránek.

Moje talenty