USE YOUR TALENTS

Termíny seminárov

use your talents

Úvodný seminár

Úvodný seminár do talentového rozvoja sa uskutoční online formou v trvaní 90 – 120 min. Dozviete sa na ňom viac o tom, z čoho vychádza talentový prístup, o dotazníku CliftonStrengths, o talentoch a o tom, čo predstavujú a v akých oblastiach ich môžeme prakticky uplatňovať, a predstavíme vám proces talentového rozvoja. Priestor dostanú aj vaše otázky. Poplatok za účasť na seminári je 15 EUR. V prípade záujmu sa prihláste na niektorý z najbližších termínov:

Dostupné termíny
USE YOUR TALENTS

Náš tím

Vedúci platformy Use Your Talents
Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Kouč silných stránok certifikovaný Gallup®

Talentový expert

Talentový expert

Talentový expert

Talentový expert