Gallup® test bol pre nás veľmi užitočným nástrojom na objavenie svojich silných stránok, talentov a darov. Keďže sme chceli pracovať s jeho výsledkami ďalej, bolo veľmi prospešné ich konzultovať s odborníkom v danej oblasti. Pán Kokoška bol ideálnou voľbou. Príjemný, pozorne načúvajúci a priateľský prístup spôsobili, že sme si s manželom, s ktorým sme test absolvovali spoločne, ihneď vybudovali dôveru, ktorá bola pre prácu s výsledkami testu veľmi nápomocná.

Published On: 11. februára 2022By Categories: