Vďaka Gallup® testu a mentoringu s profesionálom Jozefom som objavil úplne nový a hlavne prirodzený spôsob využívania svojho potenciálu, ktorý mi bol daný ako moje DNA, a to sú moje prirodzené talenty. Pomenovanie talentov, ich prijatie a konanie v súlade s nimi mi pomáha v pracovnom aj rodinnom živote byť nositeľom hodnôt pokoja, radosti, lásky a naplnenia zmyslu a poslania života.

Published On: 11. februára 2022By Categories: