Pri spolupráci s Líviou som mal dve možnosti. Čakať, čo sa udeje, a vnímať jej pozitívnu energiu, ktorou ovplyvnila cely kolektív, alebo sa zapojiť a mať priestor na vytvorenie možností. Vo finále sú obidve možnosti správne a na konci dňa máte skvelý pocit z dobre vykonanej práce, ktorá dáva zmysel zúčastneným stranám.

Published On: 17. októbra 2022By Categories: