USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Talentový expert

Ing. Marianna Seman

Po štúdiu na Žilinskej univerzite, kde som ukončila odbor Marketing a manažment inžinierskym titulom, som odišla do Anglicka ako au-pair, aby som sa naučila cudzí jazyk a hlavne bola s deťmi. Byť s deťmi bolo odmalička mojím snom. Učiť ich, starať sa o ne a nachádzať v nich obrovský potenciál, ktorý v sebe majú, ma vždy fascinovalo. Po návrate z Anglicka som začala celkom úspešnú kariéru vo firme Kinekus. Tam prevládali moje talenty spoločenského človeka, keďže som bola v neustálom kontakte so zákazníkmi. Ale osud chcel, aby sa mi na chvíľu splnil sen s deťmi, a to vo Fínsku. Moja Pozitivita ma priviedla k tomu, že som 2 roky pracovala ako asistentka v anglickej škôlke. Môj ďalší talent Učiaci sa ma ale poháňal neustále k tomu, aby som sa naučila aj Fínčinu a aby som si splnila svoj sen pracovať s deťmi aj oficiálne. To sa mi podarilo až v Nemecku, kde som popri učení sa nemčiny vyštudovala za učiteľku materskej škôlky. Prv než som niečo tušila o svojich talentoch, stala som sa osobným aj biznis koučom v súkromnej akadémii Selan Lifeline Akadémie v Nemecku. Byť v častom kontakte s ľuďmi, pracovať s nimi, hľadať v nich potenciál a talenty, ma napĺňa a posúva ďalej.

Moje talenty