USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Talentový expert

Ing. Marián Čaučík

Vyštudoval som techniku, ale skoro celý svoj profesionálny život som venoval práci s mladými ľuďmi. Najprv ako predseda eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, kde našou spoločnou misiou bol rozvoj detí a sprevádzanie mladých v ich dobrovoľníckej službe pre deti. Neskôr som pôsobil ako riaditeľ Dobrej noviny. Vďaka vianočnej koledníckej akcii, ktorá sa stala najväčšou pravidelnou dobrovoľníckou akciou na Slovensku, som spolu so svojimi kolegami vybudoval a riadil program rozvojovej spolupráce s partnerskými občianskymi a cirkevnými organizáciami v subsaharskej Afrike.
Tieto skúsenosti ma priviedli k angažovaniu sa v politike, lebo som si uvedomil, že by sme ako krajina mohli fungovať oveľa lepšie, keby riadenie štátu fungovalo inak. V tejto fáze som sa cez platformu Use Your Talents stretol s rozvojom silných stránok na základe talentov a tento prístup ma dostal. Síce som sa aj predtým definoval ako človek, ktorý spája a prepája druhých, no vďaka CliftonStrengths som hlbšie pochopil svoj TOP talent Prepojenosť i ďalšie talenty. Spoznal som lepšie sám seba aj svojich kolegov a mnohé situácie v mojom živote dostali nový zmysel. Ako certifikovaný Talentový Expert rád pomôžem aj vám spoznať bohatstvo vašich talentov a postaviť svoj každodenný život na tom, čo je vám prirodzene dané.

Moje talenty