USE YOUR TALENTS

Spoznajte nás

Talentový expert

Mgr. Anežka Karľa

Som absolventkou právnickej fakulty a aj vďaka objaveniu svojich talentov som sa rozhodla zanechať právnickú cestu a odišla som učiť deti z marginalizovaných skupín v rámci programu Teach for Slovakia. Vždy ma to ťahalo k rozvoju druhých, už ako študentka som dva roky vzdelávala odsúdených a odsúdené vo väzniciach ako lektorka Street Law. Fascinuje ma objavovať s druhými ich talenty a posúvať ich k silným stránkam. Vždy mi dávalo zmysel rozvíjať to, kým som, a učiť sa byť lepšou verziou samej seba namiesto sústredenia sa na to, kto nie som. Mám skúsenosti aj zo štátnej správy v rámci Kancelárie prezidenta. Som lektorkou Growth Mindset, okrem iného aj pre Akadémiu riaditeľov, a mám medzinárodnú certifikáciu kouča CCC. Ako certifikovaný Talentový Expert by Use Your Talents aktuálne pôsobím ako lektor a mentor talentov a silných stránok.

Moje talenty