USE YOUR TALENTS

Seznamte se s námi

Talentový expert

Ing. Marianna Seman

Po studiu na Žilinské univerzitě, kde jsem ukončila obor Marketing a management inženýrským titulem, jsem odešla do Anglie jako au-pair, abych se naučila cizí jazyk a hlavně byla s dětmi. Být s dětmi bylo odmalička mým snem. Učit je, starat se o ně a nacházet v nich obrovský potenciál, který v sobě mají, mě vždy fascinovalo. Po návratu z Anglie jsem zahájila docela úspěšnou kariéru ve firmě Kinekus. Tam převládaly mé talenty společenského člověka, protože jsem byla v neustálém kontaktu se zákazníky. Ale osud chtěl, aby se mi na chvíli splnil sen s dětmi, a to ve Finsku. Moje Pozitivita mě přivedla k tomu, že jsem 2 roky pracovala jako asistentka v anglické školce. Můj další talent Učící se mě ale poháněl neustále k tomu, abych se naučila i Finštinu a abych si splnila svůj sen pracovat s dětmi i oficiálně. To se mi podařilo až v Německu, kde jsem vedle učení se němčiny vystudovala za učitelku mateřské školky. Než jsem něco tušila o svých talentech, stala jsem se osobním i byznys koučem v soukromé akademii Selan Lifeline Akademie v Německu. Být v častém kontaktu s lidmi, pracovat s nimi, hledat v nich potenciál a talenty, mě naplňuje a posouvá dál.

Moje talenty